หน้าแรก
Online Day of Mindfulness 2021 PDF PrintScroll down for English 

วันแห่งสติออนไลน์

วันอาทิตย์ 22 สิงหาคม 2564


ธรรมสวัสดีสังฆะ

ฝนเริ่มตกมากขึ้นแล้ว นำพาอากาศเย็นสบายมาสู่ผืนแผ่นดินไทยอีกครั้ง ซึ่งเป็นสัญญาณว่า ช่วงเวลาสำคัญของชาวพุทธได้มาถึงแล้ว งานภาวนาเข้าพรรษาประจำปีนี้ คณะนักบวชหมู่บ้านพลัมประเทศไทยขอมอบการดำรงอยู่ด้วยกันกับเธอทุกคน ด้วยการจัดกิจกรรม วันแห่งสติออนไลน์ เดือนละ ครั้ง เพื่อทุกคนจะได้มีโอกาสเข้าร่วมฝึกปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับบรรดานักบวชชาย-หญิง อาทิเช่น การนั่งสมาธิ การเดินสมาธิ ธรรมบรรยาย การผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์ และการสนทนาธรรม

พลังร่วมของสังฆะจะช่วยเพิ่มคุณภาพของความสงบศานติและความสุขให้มากขึ้นเพื่อที่จะบำรุงหล่อเลี้ยงตัวเราและผู้คนรอบข้าง


วันที่จัดวันแห่งสติออนไลน์ ดูได้ที่นี่ หรือด้านล่าง


ลิงก์ Zoom สำหรับเข้าร่วมวันแห่งสติออนไลน์

https://plumvillage.zoom.us/j/97330384670?pwd=dUlOMGFvR3hXajZZdVdXd1VueTV2UT09

Meeting ID: 973 3038 4670

Passcode: 437779


ตารางกิจกรรม

4:45 น. นั่งสมาธิแบบมีบทนำ 45 นาที – กราบสัมผัสพื้นดิน

6:00 น: แบ่งปันเรื่องการเดินสมาธิ

7:00 น: อาหารเช้า (ออฟไลน์)

8:30 น: ภาวนากับบทเพลง

9:00 น: ธรรมบรรยาย

11:30 น: อาหารกลางวัน (ออฟไลน์)

13:00 น: ผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์

15:00 น: สนทนาธรรม


สนทนาธรรม

การสนทนาธรรม แบ่งกลุ่มตามภาษาที่ใช้ 11  กลุ่ม

โดยจะเปิดรับลงทะเบียนเพื่อแบ่งกลุ่มสนทนาธรรม ในวันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564 เวลา 19.00 น.

กลุ่มสนทนาธรรมภาษาไทย 2 กลุ่ม

กลุ่มสนทนาธรรมภาษาอินโดนีเชีย 1 กลุ่ม

กลุ่มสนทนาธรรมภาษาจีน  1 กลุ่ม

กลุ่มสนทนาธรรมภาษาญี่ปุ่น 1 กลุ่ม

กลุ่มสนทนาธรรมภาษาอังกฤษ 2 กลุ่ม

กลุ่มสนทนาธรรมภาษาเวียดนาม 4 กลุ่ม


ยิ้ม...หายใจ

ทีมลงทะเบียนหมู่บ้านพลัมประเทศไทย


ONLINE DAY OF MINDFULNESS AUGUST 22, 2021

Dear Sangha,

The rains have begun to manifest more and more fully, bringing with the cool and pleasant air of the autumn breezes back to the land of Thailand, signaling a peaceful season which returns to the Buddhists. This year retreat, our sisters and brothers in Thai Plum Village Community will offer our presence to all of you through Online Mindfulness Days held once a month. You will have the opportunity to attend practice sessions such as Sitting Meditation, Walking Meditation, Dharma Talk, Total Relaxation, and Dharma Sharing with the monks and nuns. Collective energy will help us create more qualities of peace and happiness in order to nourish ourselves and those around us.

Link for attending the activities:


https://plumvillage.zoom.us/j/97330384670?pwd=dUlOMGFvR3hXajZZdVdXd1VueTV2UT09

Meeting ID: 973 3038 4670

Passcode: 437779


SCHEDULE OF ONLINE MINDFULNESS PRATICE OF THAI PLUM VILLAGE

4:45 am: Guided Sitting meditation 45 minutes – Touching The Earth

6:00 am: Sharing about Walking Meditation

7:00 am: Breakfast ( Offline)

8:30 am: Singing meditation

9:00 am: Dharma Talk

11:30 am: Lunch ( Offline)

3:00 pm: Dharma Sharing
1:00 pm: Total Relaxation

Registration for 11 Dharma Sharing Groups

Registration opening day: 19h 01/08/2021

2 Groups Thai

1 Group Indonesia

1 Group Chinese

1 Group Japanese

2 Groups English

4 Groups Vietnamese