2020 Summer Retreat PDF Print


English Please Scroll down


มูลนิธิหมู่บ้านพลัม

ขอเชิญกัลยาณมิตรร่วมงานภาวนาเพื่อฝึกปฏิบัติในการเจริญสติในชีวิตประจำวัน

ตามแนวทางการปฏิบัติแห่งหมู่บ้านพลัมใน

งานภาวนาครอบครัวและบุคคลทั่วไป ปี 2563

วันที่ 11 - 15 เมษายน 2563 ณ ภูรัญญา รีสอร์ท อ.ปากช่อง

จ.นครราชสีมา

งานภาวนาครอบครัว เป็นงานภาวนาที่เกื้อกูลให้ทุกคนในครอบครัว ทั้งคุณพ่อ คุณแม่ คุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยาย และลูกหลาน ได้มีโอกาสภาวนาร่วมกัน และร่วมกันสร้างชุมชนแห่งการปฏิบัติร่วมกันที่สามารถเริ่มต้นได้จากที่บ้าน รวมไปถึงผู้ที่สนใจร่วมงานภาวนาเพื่อเข้าพึ่งตนเองและสร้างสังฆะ

เราจะได้ร่วมกันบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งสติในชีวิตประจำวัน ในการภาวนาแต่ละวัน เราจะได้ฝึกฝนการฟังเสียงระฆัง การเข้าพึ่งลมหายใจ เดินสมาธิ ผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์ ร้องเพลงภาวนา ฟังธรรมบรรยาย นั่งสมาธิ การภาวนาด้วยการรับประทานอาหาร และสนทนาธรรมจากหัวใจ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้กลับมาเชื่อมโยงกับตัวเองอีกครั้ง นอกจากนั้นยังได้บ่มเพาะการเชื่อมโยงกับครอบครัวที่รัก ธรรมชาติและสรรพสิ่งรอบๆ ตัวเรา


แนวทางการปฏิบัติ

การฝึกปฏิบัติตามแนวทางหมู่บ้านพลัม เป็นการฝึกบ่มเพาะพลังแห่งสติในทุกๆกิจกรรมประจำวันด้วยการนั่งสมาธิ การเดินสมาธิ การภาวนากับบทเพลง การฟังเสียงระฆัง การรับประทานอาหารในวิถีแห่งสติ และการสนทนา เป็นต้น

 

ตัวอย่างกิจกรรมภาวนาประจำวัน

05.00 น. ตื่นนอน นั่งสมาธิ สวดมนต์ เดินสมาธิ

07.30 น. อาหารเช้าในความเงียบ

09.00 น. บรรยายธรรม โดยพระธรรมาจารย์

11.30 น. อาหารกลางวันร่วมกันเป็นสังฆะ

13.30 น. ผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์ (นอนสมาธิ)

14.30 น. สนทนาธรรมในกลุ่มย่อย

16.00 น. ออกกำลังกายในวิถีแห่งสติ

17.30 น. น้ำปานะ/อาหารเบายามเย็น

19.30 น นั่งสมาธิ/สวดมนต์/แบ่งปันการฝึกปฏิบัติฯตามแนวทางของหมู่บ้านพลัม

21.30 น. สัมผัสความเงียบอันประเสริฐ/เข้านอน

 

ผู้สมัคร ต้องสามารถอยู่ร่วมได้ตลอดกิจกรรม

-       เริ่มลงทะเบียนในวันแรกเวลา 10.00 น. วันสุดท้ายจบกิจกรรมเวลา 13.30 น. โดยประมาณ

-       แต่งกายสุภาพเรียบร้อย (กรุณางดกางเกงขาสั้น หรือ กระโปรงสั้นเหนือเข่า เสื้อไม่มีแขน เสื้อเอวลอย

-       มีอาหารมังสวิรัติบริการวันละ 3 มื้อ

-       กรุณาเตรียมร่ม/หมวก/ไฟฉาย/เสื้อกันหนาว (ห้องปฏิบัติธรรมใช้เครื่องปรับอากาศ) กระติกน้ำดื่ม/เบาะรองนั่งสมาธิ (มีจำหน่ายในงาน) ยากันแมลง/เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น นาฬิกาปลุกและยารักษาโรคประจำตัว

 

ห้องพัก: พักห้องละ 2 คน (ตามที่ท่านได้ลงระบุไว้ในการลงทะเบียน)

-       ท่านจะได้รับการจัดห้องพักสำหรับผู้สมัครที่สมัครมาพร้อมกัน

-       สำหรับผู้สมัครเดี่ยวคณะผู้จัดงานจะจัดให้ท่านพักร่วมกับผู้สมัครอื่น (แยกหญิง-ชาย) และ

-       ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดการเรื่องที่พักของท่านตลอดงานภาวนา

-       หากท่านมีความจำเป็นด้านสุขภาพ และต้องการที่พักชั้นล่างหรือใกล้ห้องภาวนา กรุณาระบุรายละเอียดเพิ่มเติมในขั้นตอนลงทะเบียน

 

การเดินทาง

-       เพื่อการประหยัดพลังงาน คณะผู้จัดงานได้จัดรถบัสรับ-ส่งไว้บริการ โดยมีค่าใช้จ่ายท่านละ 800 บาทเท่านั้น (โปรดโอนเงินพร้อมค่าลงทะเบียน)

-       โดย ขาไป วันที่ 11 เมษายน ขึ้นรถที่ ผู้ที่เดินทางด้วยรถส่วนกลาง กรุณามาขึ้นรถที่ ปั๊มน้ำมันปตท. ใกล้สถานีรถไฟฟ้ที่า BTS สนามเป้า รถออก 07.30 น. ตรงเวลา ปั๊มน้ำมัน ปตท. อยู่ฝั่งตรงข้ามรพ.พญาไท 2 ระหว่างสถานีอนุสาวรีย์ชัยและสถานีสนามเป้า หรือตรวจสอบจากแผนที่ https://goo.gl/maps/nAWR8F4XudL2

-       ส่วนขากลับ วันที่ 15 เม.ย. รถจะส่งที่รังสิตคลองหนึ่ง (ข้างฟิวเจอร์ปาร์ค) ในเวลาประมาณ 16.00 น. และปลายทางถึง ปั๊มน้ำมันปตท. ใกล้สถานีรถไฟฟ้ที่า BTS สนามเป้า ในเวลาประมาณ 17.00 น.

-       ผู้ที่ต้องการเดินทางด้วยตนเอง กรุณาศึกษาแผนที่ https://phuranyaresort.com/ หรือ google map https://goo.gl/maps/FuaA6asL1PcDfB3EA GPS 14.6364485, 101.4116085

 

ค่าลงทะเบียน

-       ห้องพักสำหรับ 2 ท่าน ผู้ใหญ่หรือเด็ก ท่านละ 6,000 บาท

-       เด็กอายุ 6-12 ปี พักห้องผู้ปกครองแบบห้องพัก 3 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

 

***ห้องพักมีขนาดเหมาะสมสำหรับไม่เกิน 3 ท่านเท่านั้น หากท่านประสงค์พักร่วมห้องละ 4 ท่าน คณะผู้จัดงานจะอนุโลมให้ในกรณีที่มีกลุ่มของท่านมีสมาชิกเด็กร่วมด้วยเท่านั้น

เนื่องด้วยที่พักและห้องจัดกิจกรรมสำหรับเด็กมีจำกัด จึงต้องขอกำหนดจำนวนผู้ลงทะเบียนให้เหมาะสมต่อพื้นที่ คือ ผู้ใหญ่ 200 ท่าน เด็ก 50 ท่านเท่านั้น

 


 

กรุณาลงทะเบียนพร้อมส่งหลักฐานการชำระเงิน

-       หลังลงทะเบียนในระบบ กรุณาชำระเงินมัดจำ จำนวน 500 บาทต่อท่าน ภายใน 3 วัน

-       ชำระค่าลงทะเบียนส่วนที่เหลือภายในวันที่ 25 มีนาคม 2563 (หากมีค่าเดินทาง กรุณาชำระพร้อมกับค่าลงทะเบียนส่วนที่เหลือ)

วิธีการชำระเงิน โอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิหมู่บ้านพลัมเพื่อกิจกรรมภาวนา ที่

ธ.กรุงเทพ สาขาสยามพารากอน เลขที่ 855-0-13333-7 

ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it โดยใส่หัวข้อ (subject) "[family]" โปรดระบุหมายเลขลงทะเบียน

สอบถามเพิ่มเติม email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it โดยใส่หัวข้อ (subject) "[family]"หรือ โทร : 096-306-6865 (จันทร์-เสาร์ 9.00-18.00 น.)

 

ในบางครั้งอาสาสมัครอาจไม่ได้รับสายหรือตอบอีเมลในทันที เนื่องจากอาสาสมัครมีภารกิจอื่นด้วย ขอให้รอการติดต่อกลับด้วยใจเบิกบาน

หมายเหตุ: คณะผู้จัดงานไม่สามารถดำเนินการสำรองที่พักให้ได้หากท่านไม่ได้กรอกใบสมัครในระบบ และชำระค่าสมัคร

งดรับสมัครหรือสำรองการลงทะเบียนทางโทรศัพท์

*สำหรับท่านที่ชำระค่าลงทะเบียนแล้วแต่ไม่สามารถเข้าร่วมงานภาวนาได้ คณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำและค่าลงทะเบียน หรือโอนค่าลงทะเบียนไปเพื่อดำเนินการอื่นๆ ของสถานปฏิบัติธรรมฯ

 

 


Thai Plum Village Foundation would like to invite friends, to join Family  and Lay Retreat 2020

during 11-15 April 2020 at Phuranya Resort Khao Yai located at Thanarat Road, Pak Chong, Nakorn Ratchasima, Thailand.

 

Joining this retreat with Plum Village Sangha, we will together learn the practices that help us to cultivate the seed of mindfulness into our daily life. Every day in the retreat we practice listening to the sound of the bell to come home to our breathing, walking meditation, total relaxation, singing meditation, listening to the Dharma Talk, sitting meditation, mindful eating, sharing from the heart… so that we have an opportunity to come home to ourselves, find out the miraculous connection between us and our beloved ones, nature and the whole cosmos.

Sample Schedule

05.00 am

Wake up, Sitting Meditation, Chanting, Walking Meditation

07.30 am

Breakfast in silence

09.00 am

Dharma Talk

11.30 am

Lunch with Sangha

01.30 pm

Guided Total Relaxation

02.30 pm

Dharma Discussion

04.00 pm

Mindful Exercise

05.30 pm

Light Dinner

07.30 pm

Plum Village Practice Presentation, Sitting Meditation, Evening Chanting

09.30 pm

Noble Silence

Personal Preparation for Retreatant

  • Retreatants should age 6 years and above
  • You are requested to stay throughout the Retreat from 11-15 April, 2020
  • Registration on the arrival date is 10.00 am.  On the departure date, the last activity will end approximately at 01.30 pm.
  • Casual clothes are recommended (not necessary to wear white clothes).  Please wear only clothes that fully cover your shoulders, chest, back, arms (to the elbow) and legs past the knees. Please do not wear shorts, hot pants, tank tops, skimpy dresses.
  • 3 Vegetarian Meals a day will be served.
  • Please prepare umbrella, torch, jacket, shawl (air condition will be on in the mediation hall at most of the time) water bottle, sitting cushion, insect repellent, personal belonging such as alarm clock, daily medicine. (Sitting cushion and shawl are also available at PV mindful shop.)
  • Accommodation - We normally offer 2 persons per room (according to the registration term), please be informed that if you would like to stay with your family or partners, you have to register at the same time so the organizing team could arrange the room upon your request. In case of individual applicant, you will be arranged to stay in the same room with other individual or applicant who comes with another friend.

*Please note that only family with children is allowed to stay 4 persons in one room, please inform our registration team in your application form.

** The organizing team reserves the right to arrange the accommodation in this retreat.

Transportation

To express our love to the mother earth, the organizing team provides you the transferred bus from Bangkok to Phuranya Kaoyai for only THB 800.

The pick-up time is 7.30 am. on 11 April, 2020, in the PTT Gas Station, near Sanam Pao BTS station, opposite Phayathai 2 Hospital. Please check the map at https://goo.gl/maps/nAWR8F4XudL2

For return trip on April 15, the bus will drop you at Rangsit Klong 1 (beside Future Park Rangsit) around 4.00 pm and PTT Sanam Pao around 5.00 pm

For those who would like to travel by your own transportation please see the map at: https://goo.gl/maps/FuaA6asL1PcDfB3EA or OR GPS 14.6364485, 101.4116085


Registration Term

Adult:

2 persons/room (Adult or Children)               THB 6,000/person

Children age 6-12 years old:                        THB 3,500/person (3 persons/room and share the room with parent)

 

Payment

-       Pay Deposit 500 baht per person within 3 days after registration

-       Pay the remaining registration fee by 25 March 2020 (Please pay together with the bus fee if you plan to go by provided bus)

- Bank Account Name: PVF for Retreat

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITE / Siam paragon Branch, Account no. 855-0-13333-7, SWIFT CODE: BKKBTHBKPlease fill in the application form and your payment information within 3 days (e-mail statement, bank confirmation or online transaction record) to us by e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it please put the subject "[family]" and registration number

If you have any questions, please contact No. 096-306-6865  (Working hour:  Mon-Sat 9.00 am - 06.00 pm)

Sometimes volunteer may not response to phone or email right away as we have other things to care for. Please joyfully wait for us to contact you back.

Registration will be completed after you fill in the online registration form and send the payment slip. We do not accept registration by phone.

If you have registered and pay for the deposit/retreat but will not be able to join, we reserve the right to refund the fee or transfer the fee to support other Plum Village activities.