หน้าแรก > กิจกรรม > งานภาวนา > 201912 Healing Ourselves Healing Together
201912 Healing Ourselves Healing Together PDF Print


Please scroll down For English


การประยุกต์ใช้สติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์
Healing Ourselves Healing Together
วันศุกร์ที่ 6 - วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562
ณ สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติหมู่บ้านพลัม ประเทศไทย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

บุคลากรทางการแพทย์เป็นอาชีพที่ต้องทำงานกับผู้ป่วย จึงมักจะต้องเผชิญกับความไม่แน่นอน บางครั้งเราต้องทำงานติดต่อกันเป็นเวลายาวนานโดยไม่ได้พัก บางครั้งมีภาวะฉุกเฉินต้องการการตัดสินใจที่ส่งผลให้เกิดความเครียด ขณะเดียวกัน บุคลากรทางการแพทย์ก็ยังมีความต้องการดูแลตนเอง และยังอาจมีภาระอีกมากมายที่ต้องดูแล ความสามารถที่จะรักษาสมดุลย์ให้เรามีความสงบ และมั่นคงภายในจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

ในงานภาวนานี้เราจะได้มีโอกาสที่จะพักในบรรยากาศของการปฏิบัติและธรรมชาติที่มีความเกื้อกูล เราจะได้เรียนรู้การปฏิบัติและการนำสติมาใช้ในชีวิตประจำวัน ทำให้เราสามารถสร้างความเบิกบานและความผ่อนคลายในแต่ละขณะของการทำงานและกิจวัตรต่างๆ การปฏิบัติเช่นนี้จะช่วยให้เราสามารถเยียวยาตนเอง คนใกล้ตัว และคนไข้ของเราได้ในเวลาเดียวกัน
งานภาวนานี้ เป็นงานภาวนาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งหมายถึง แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ ผู้ที่อยู่ในสายงานด้านสุขภาพและการแพทย์ รวมทั้งผู้ที่นำหน้าที่บริบาลดูแลรักษาผู้ป่วยด้วย
งานภาวนานี้ ใช้ภาษาอังกฤษและแปลไทย ฝึกปฏิบัติในวิถีของหมู่บ้านพลัม ซึ่งก่อตั้งโดยพระอาจารย์ ติช นัท ฮันห์ ในสภาพธรรมชาติแวดล้อมที่สงบงดงาม และเรียบง่าย ในสถานปฏิบัติธรรมนานาชาติหมู่บ้านพลัม ประเทศไทย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ค่าลงทะเบียน: 2,500 บาท (เพื่อเป็นค่าอาหาร ที่พัก และการจัดการ แต่ไม่รวมค่าเดินทางของผู้เข้าร่วม)

ลงทะเบียน ที่นี่


การชำระค่าลงทะเบียน

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร “มูลนิธิหมู่บ้านพลัมเพื่อกิจกรรมภาวนา”

ธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามพารากอน เลขที่ 855-0-13333-7

**ส่งสำเนาการโอนเงินมาที่อีเมล This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it เพื่อยืนยันการลงทะเบียน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


การเดินทาง: ผู้เข้าร่วมสามารถขับรถไปยังสถานปฏิบัติธรรมได้ด้วยตนเองหรือเดินทางด้วยรถส่วนกลางที่คณะผู้จัดเตรียมไว้

คณะผู้จัดขออภัยอย่างยิ่งที่ไม่สามารถเตรียมการเดินทางจากสนามบินได้ ขอให้ท่านศึกษาเส้นทางการเดินทางจากสนามบินมายังจุดนัดหมายเพื่อขึ้นรถส่วนกลาง หรือ เช่ารถโดยสารสาธารณะจากสนามบิน 


การเดินทางด้วยรถโดยสารที่จัดให้: 1,000 บาท (ไป-กลับ)

  • ขาไป วันศุกร์ที่ 6 ธ.ค. ผู้ที่เดินทางด้วยรถส่วนกลาง กรุณามาขึ้นรถที่ ปั๊มน้ำมันปตท. ใกล้สถานีรถไฟฟ้ที่า BTS สนามเป้า รถออก 06.30 น. ตรงเวลา ปั๊มน้ำมัน ปตท. อยู่ฝั่งตรงข้ามรพ.พญาไท 2 ระหว่างสถานีอนุสาวรีย์ชัยและสถานีสนามเป้า หรือตรวจสอบจากแผนที่ https://goo.gl/maps/nAWR8F4XudL2
  • ขากลับ วันอังคารที่ 10 ธ.ค. รถออกจากสถานปฏิบัติธรรม 15.00 น. รถออกจากหมู่บ้านพลัม และมีจุดจอด 3 ที่ รังสิตคลองหนึ่ง (ข้างฟิวเจอร์ปาร์ค), สนามบินดอนเมือง และสถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิตตามลำดับ

  • ผู้ที่ใช้รถส่วนตัว 


Healing Ourselves Healing Together
Applied Mindfulness Retreat For Healthcare Professionals

Dates: Dec 6-10, 2019 (Friday-Tuesday)
Location: Thai Plum Village International Practice Center, Pak Chong District in NakornRatchasima

Healthcare professionals work with patients. Therefore, there is always some uncertainty. Sometimes, we need to work continuously for long hours without rest. Sometimes, there are critical conditions that require decision which could create stress. At the same time, healthcare professionals also have to take care of their own needs, their families, and all other life issues. The ability to keep the balance so that we can be peaceful and solid inside is very important.
In this retreat, we will have an opportunity to rest in the atmosphere of practice and be embraced by the nature. We will learn how to practice mindfulness and bring it to our daily life. When we are able to practice mindfulness in our small daily actions, we will to able to create joy and relaxation in each moments of work and daily routine. This will help us to heal ourselves, our beloved ones and our patients at the same time.
This retreat is for healthcare professionals, including doctors, dentists, nurses, psychologists, social workers, and other allied health and medical professionals.
This retreat will be conducted in English with Thai translation according to the traditions and practices of Plum Village and Zen Master Thich Nanh Hanh, in the beautiful and serene surroundings of the Plum Village International Practice Center.

Cost: 2,500 baht  (including meals and retreat accommodation but doesn’t include transportation)


Registration Here


Please transfer the registration fee to


BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITE / Siam paragon Branch,

Account no. 855-0-13333-7, SWIFT CODE: BKKBTHBK


email the transfer slip to This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it and the organizing team will send the email to confirm the registration.

Transportation Options: Participants may drive to Thai Plum Village or may take retreat bus/van from downtown Bangkok.

There is no retreat transport from the airport.  Participants who plan to fly in may take the bus or must find their own transportation (you may hire a taxi from the airport); we kindly request that you do not burden retreat planners with requests for help with airport transport.


Bus Transport:  Transportation cost:  1,000 Baht

  • The shared bus will depart from PTT Gas station, (BTS:  Sanampao) at 6:30am on Friday Dec 6.  PLEASE BE ON TIME
  • PTT Gas station is opposite Phyathai 2 Hospital or check out the map https://goo.gl/maps/nAWR8F4XudL2
  • The return bus will leave Practice Center on Tuesday Dec 10 at around 15:00Driving to Practice Center.  If you plan to drive your own vehicle, PLEASE MAKE SURE THAT YOU WILL ARRIVE BY 10:30AM ON SATURDAY DEC 1.