หน้าแรก
จดหมายจากหลวงปู่ติช นัท ฮันห์ 26 ตุลาคม 2561 PDF Printสถานปฏิบัติธรรมหมู่บ้านพลัม

สำนักงาน: เลอเป เลขที่ 24240 เมืองเตนัค ประเทศฝรั่งเศส

พระอาจารย์เซน ติช นัท ฮันห์

สถานปฏิบัติธรรมหมู่บ้านพลัม

วิลลาจ เด พรุนนียส์

เลอเป

24240 เมืองเตนัค ประเทศฝรั่งเศส


26 ตุลาคม 2561

กราบเรียนคณะพระเถรานุเถระ และลูกหลานผู้สืบสายธรรมของวัดต้นกำเนิดตื่อเฮี้ยว ทุกท่าน

วันนี้ฉันยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้กลับคืนสู่เวียดนาม ทันกำหนดพิธีทำความสะอาดสถูปของเหล่าพระบรรพบุรุษแห่งวัดต้นกำเนิดตื่อเฮี้ยว แม้ว่าฉันได้ใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศมาหลายปี แต่ทุกครั้งเมื่อถึงฤดูใบไม้ร่วง หัวใจของฉันจะหวนคืนสู่เหล่าพระบรรพบุรุษแห่งวัดต้นกำเนิด และน้อมจิตกราบคารวะท่านทั้งหลายอยู่เสมอ เมื่อปีที่แล้วฉันได้กลับมาเยี่ยมเยือนสถูปของเหล่าพระบรรพบุรุษ และปีนี้ฉันก็ได้กลับมาอีกครั้งเพื่อกราบคารวะท่านทั้งหลาย เนื่องในโอกาสนี้ฉันขอเชื้อเชิญเหล่าพระเถรานุเถระมาพบกันที่วัดต้นกำเนิด เพื่อเราจะได้อยู่ตรงนั้นเพื่อกันและกัน เปิดใจแลกเปลี่ยนท่ามกลางบรรยากาศแห่งความเป็นพี่เป็นน้องอันแสนอบอุ่น ความเบิกบาน และสันติสุขแห่งการได้อยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์กลมเกลียว คือของขวัญอันล้ำค่าที่สุดที่เราสามารถน้อมถวายแด่เหล่าพระบรรพบุรุษแห่งวัดต้นกำเนิดตื่อเฮี้ยว เนื่องในวันสักการะรำลึกถึงพระบรรพบุรุษในปีนี้

ตั้งแต่ฉันออกจากสถาบันพระพุทธศาสนาบ๊าวก๊วก มาเป็นเวลานานกว่า 70 ปีแล้ว ฉันได้อุทิศชีวิตเพื่อบรรลุถึงภารกิจที่เหล่าพระบรรพบุรุษได้ฝากฝังไว้ ดังที่บันทึกอยู่ในคาถาสืบทอดตะเกียงพระธรรมาจารย์ ซึ่งพระอาจารย์ (หลวงทวด) ได้มอบให้ฉัน

มุ่งหนึ่งทิศ เพื่อพบวสันต์ ด้วยก้าวเดินของวีรบุรุษ

กระทำอย่าง ไม่ติดในแนวคิด และไม่ติดความขัดแย้ง

ดวงประทีปแห่งจิต ส่องฉาย ถึงสภาวะจริงแท้

พระธรรมอันประเสริฐ ย่อมปรากฏ ทั้งแดนปัศจิมและบูรพา

เมื่อไม่นานมานี้ ศาสตราจารย์จอห์น พาวเวอร์ส นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนาชาวออสเตรเลีย ผู้เขียนหนังสือ โลกแห่งพระพุทธศาสนา (The Buddhist World) ซึ่งพิมพ์และเผยแพร่โดยสำนักพิมพ์เราท์เลดจ์เวิลด์ ในบทชีวประวัติบุคคล (Part IV: Biographies) ของหนังสือเล่มนั้น ได้ระบุถึงครูบาอาจารย์ 13 ท่านที่ได้ร่วมก่อให้เกิดวิวัฒนาการและการเจริญเติบโตของพระพุทธศาสนาบนโลกใบนี้ในช่วง 2,500 ปีที่ผ่านมา

พระพุทธเจ้าคือพระนามแรกของรายชื่อเหล่านี้ และด้วยความเคารพนับถือจากศาสตราจารย์ พาวเวอร์ส ท่านได้จัดให้ฉันอยู่ในอันดับที่ 10 ตามด้วยครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงมากมายในยุคสมัยนี้ อันดับที่ 11 ได้แก่ พระอาจารย์อิ้นซุ่น อันดับที่ 12 องค์ดาไลลามะ อันดับที่ 13 ท่านพุทธทาสภิกขุ สิ่งนี้ไม่เพียงเป็นเกียรติแก่ฉันในฐานะปัจเจกบุคคล แต่ยังเป็นเกียรติแก่วัดต้นกำเนิดของเรา และพุทธศาสนาของประเทศเวียดนามด้วย

ฉันปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นว่า นี่คือสิ่งที่ฉันและเหล่าพระเถรานุเถระ พร้อมลูกหลานผู้สืบสายธรรมของวัดต้นกำเนิดตื่อเฮี้ยว ได้ปฏิบัติภารกิจให้สัมฤทธิ์ผลได้ส่วนใดส่วนหนึ่งตามที่เหล่าพระบรรพบุรุษได้มอบหมายไว้ บัดนี้น้ำนมแห่งพระธรรมของวัดต้นกำเนิดตื่อเฮี้ยวและพระพุทธศาสนาของเวียดนามได้ไหลหล่อเลี้ยงไปทั่วทุกมุมโลก ภารกิจของการเผยแพร่พระธรรมเพื่อปลดเปลื้องความทุกข์ทั้งในดินแดนตะวันออกและตะวันตกได้ประสบความสำเร็จส่วนใดส่วนหนึ่ง ขณะนี้วงกลมกำลังหมุนกลับมาครบรอบของมันแล้ว ฉันตระหนักว่า ถึงเวลาแล้วที่ฉันต้องกลับมาที่วัดต้นกำเนิดเพื่อใช้ชีวิตในช่วงเดือนปีนี้ร่วมกับบรรดาพี่น้องทางธรรม ความฝันที่จะได้กลับมาใช้ชีวิตในดินแดนแห่งพระบรรพบุรุษ และสร้างวินัย การศึกษา การปฏิบัติอันมั่นคงในวัดต้นกำเนิด คือความปรารถนาอันลึกซึ้งที่สุดของฉันตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา

นั่นคือเหตุผลที่ฉันตัดสินใจกลับมาเวียดนามเพื่อใช้ชีวิตบนผืนแผ่นดินของเหล่าพระบรรพบุรุษ ได้กลับมาอยู่ตรงนี้เพื่อกันและกันกับบรรดาพี่น้องและเหล่าลูกหลานทางธรรมของวัดต้นกำเนิด จนกว่าจะถึงวันที่ร่างกายนี้ดับสลาย ไม่เพียงแต่เท่านั้น ตอนนี้เรายังมีลูกหลานผู้สืบสายธรรมของวัดต้นกำเนิดตื่อเฮี้ยวจากนานาประเทศอยู่ทั่วโลกจำนวนนับไม่ถ้วน ด้วยจิตอันเมตตากรุณาและคำนึงถึงผู้ปฏิบัติรุ่นใหม่ทั้งหลาย ด้วยความรักเอาใจใส่ต่อลูกหลานนานาชาติผู้สืบสายธรรมในอนาคต ฉันปรารถนาที่จะละสังขาร ณ วัดต้นกำเนิดตื่อเฮี้ยว เพื่อให้บรรดาลูกหลานผู้สืบสายธรรมทั้งหลายได้มีรากฐาน และสถานที่ที่สามารถหวนกลับมาเข้าพึ่ง

หลังการเดินทางจากไทยมาถึงเวียดนาม ตอนนี้ฉันพักอยู่ที่ดานัง และจะกลับสู่วัดต้นกำเนิดในเร็ววันนี้ ฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้พบบรรดาพี่น้องทางธรรมและเหล่าลูกหลานผู้สืบสายธรรมของวัดต้นกำเนิด ในวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 10 นาฬิกา เพื่อที่เราจะได้ชุมนุมร่วมกันอย่างเบิกบาน

ขออวยพรให้คณะพระเถรานุเถระจงมีสุขภาพแข็งแรง สุขกายสบายใจ และประสบความสำเร็จในการงานแห่งพระพุทธองค์อยู่เสมอ


ขอแสดงความนับถือ

ภิกษุนัท ฮันห์

ประธานสงฆ์สายธรรมตื่อเฮี้ยวและเจ้าอาวาสวัดต้นกำเนิด ตื่อเฮี้ยว

หมายเหตุ แปลจากจดหมายต้นฉบับที่หลวงปู่เขียนเป็นภาษาเวียดนาม