หน้าแรก > กิจกรรม > งานภาวนา > New นิทรรศการลายพู่กัน
New นิทรรศการลายพู่กัน PDF Printเข้าร่วมวันแห่งสติ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 - ลงทะเบียน ที่ https://goo.gl/forms/Jhub9gWQ4LMNsG0E2 (ปิดรับเมื่อเต็มจำนวน)Day of Mindfulness registration Feb 10 - Registration here https://goo.gl/forms/Jhub9gWQ4LMNsG0E2 (Limited number of seats)