หน้าแรก > กิจกรรม > งานภาวนา > 201812 Day of Mindfulness-Wake Up
201812 Day of Mindfulness-Wake Up PDF PrintWake Up Day – The Art of Living

Wake Up Bangkok ขอเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนมาร่วมกันบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งสติเพื่อสร้างความสงบสุข ความมั่นคง และเป็นอิสระให้กับชีวิตของเรา ด้วยกันกับคณะนักบวชจากหมู่บ้านพลัมประเทศไทยในกิจกรรมวันแห่งสติสำหรับคนหนุ่มสาว (อายุ 18-35 ปี) ในชื่องาน The Art of Living – ศิลปะแห่งการดำเนินชีวิต” ณ ห้องประชุม ชั้น 1 โบสถ์บ้านเซเวียร์ https://goo.gl/maps/9Hyx2RjzPW22 ในวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561 เวลา 8:00-16:00 น.

Wake up Bangkok would like to invite you to cultivate the mindfulness energy together for our peace, joy, solidity and freedom in our life with the Monastic from Thai Plum Village in the Day of Mindfulness for young adult "The Art of Living" at 1st floor Conference room, Xavier Hall https://goo.gl/maps/9Hyx2RjzPW22 on Saturday 8th December 2018 8:00am. - 4:00pm.


ตารางกิจกรรม (schedule)*

วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561 (Sat 8th December 2018)

08:00 ลงทะเบียน (Register)

08:30 ภาวนากับบทเพลง (Singing meditation)  

09:00 นั่งภาวนาร่วมกัน (Sitting meditation)

09:30 ธรรมบรรยาย (Dharma talk)

11:00 พักผ่อนตามอัธยาศัย (Rest)

11:15 รับประทานอาหารเที่ยงอย่างมีสติ (Mindful Lunch)**

13:00 ผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์ (Total Relaxation)

14:15 สนทนาธรรม (Dharma sharing)

15:30 เดินในวิถีแห่งสติ (Walking meditation)

16:00 จบกิจกรรม เดินทางกลับบ้าน (Ends day of mindfulness day for young people)


* ตารางกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเหตุปัจจัย (The schedule could be changed depending on cause and condition)

**ขอให้เตรียมอาหารกลางวัน (มังสวิรัติ) มารับประทานร่วมกัน (Please prepare your vegetarian lunch box)


งานนี้ไม่เสียค่าใช้จ่าย รับสมัครจำนวน 100 คน

This event is free of charge and receives only 100 people


>>> ลงทะเบียนที่นี่ Register Here <<<


สำหรับผู้สนใจกรุณากรอกข้อมูลภายในวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 17:00 น.

Please fill out this form before 5:00 pm, 5th December 2018.


สอบถามเพิ่มเติม (For more information)

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Facebok Page: wake up Bangkok