201705 Healthcare Retreat PDF Print
ศาสตร์แห่งความกรุณา ศิลปะแห่งการเยียวยา

การภาวนาเจริญสติเพื่อการประยุกต์ใช้สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

 

วันที่ 7-9 กรกฏาคม 2560 (ศุกร์-อาทิตย์)

วังรี รีสอร์ท จ.นครนายก


บุคลากรทางการแพทย์มีปณิธานของความกรุณาและความเอาใจใส่ที่ลึกซึ้งเป็นพื้นฐานในการทำงาน เราพยายามอย่างเต็มที่ในการมอบการเยียวยารักษาที่ดีที่สุด เราถูกฝึกมาให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ดังนั้นเราจึงสามารถที่จะสังเกต ประเมิน วินิจฉัย และรักษา การทำงานทำให้เรามีแนวโน้มที่จะป้องกันไม่ให้อารมณ์เข้ามาแทรกแซงความเป็นผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพของเรา


อย่างไรก็ตามความกรุณาและการเยียวยานั้นมีความเชื่อมโยงกัน ความกรุณาที่เปี่ยมด้วยสติสามารถที่จะช่วยเยียวยาตัวเราและทำให้เราสามารถช่วยผู้อื่นได้ งานวิจัยด้านประสาทวิทยาพบว่ามีความเชื่อมโยงอย่างแนบแน่นของ สติ  ความกรุณา กับความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนมนุษย์ ผลงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าการเยียวยานั้นเป็นผลมาจากความสัมพันธ์ของเพื่อนมนุษย์ซึ่งมีฐานมาจากการมีอยู่ของสติและความกรุณา

 

ในงานภาวนานี้ ผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้ที่มาของงานวิจัย ที่สำคัญยิ่งกว่าคือพวกเราจะได้ฝึกปฏิบัติเพื่อหล่อเลี้ยงสติและความกรุณา ด้วยการปฏิบัติร่วมกันเป็นสังฆะ(ชุมชนผู้ปฏิบัติ) เราจะฝึกปฏิบัติการหยุดและการสร้างพลังแห่งความกรุณาในปัจจุบันขณะเพื่อจะนำสติไปใช้ในชีวิตของเราทุกๆ วัน

 

พวกเราได้โอกาสพิเศษยิ่งจากดร.แลร์รี่ และ ดร.เป็กกี้ (Dr. Larry and Dr. Peggy) ธรรมาจารย์ฆราวาส ซึ่งเป็นผู้ที่มีความชำนาญในการแนะนำผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพต่างๆ ทั่วโลกให้รู้จักหล่อเลี้ยงพลังแห่งสติ ความเข้าใจ และความกรุณา

 

ในงานภาวนานี้เราจะประยุกต์ใช้สติใน 2 บริบท คือ

 1. เพื่อเป็นการแนะนำบุคลากรทางการแพทย์ในการฝึกฝนทักษะการเจริญสติในชีวิตประจำวัน ทั้งการอยู่ที่บ้านและการอยู่ในที่ทำงาน
 2. เพื่อฝึกการประยุกต์ใช้สติเพื่อสร้างพลังแห่งความกรุณาและความเมตตาต่อตนเองและต่อผู้อื่นในคลินิค หรือในพื้นที่ปฏิบัติงานของเรา


งานภาวนานี้จัดสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งรวมถึง แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา ผู้ทำงานในภาคสังคม และผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องในด้านสุขภาพและการแพทย์

งานภาวนาจะใช้ภาษาไทย (ยกเว้นธรรมบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ และมีล่ามแปลเป็นภาษาไทย) การปฏิบัติจะอยู่ในแนวทางของหมู่บ้านพลัมตามคำสอนของพระธรรมาจารย์เซน ติช นัท ฮันห์

 

วิทยากร: ดร.แลร์รี่ วอร์ด และ ดร.เป็กกี้ วอร์ด จะเป็นวิทยากรหลักในงานภาวนาครั้งนี้

 

 • ดร.แลร์รี่ เป็นผู้ชำนาญพิเศษด้านประสาทวิทยากับการเจริญสติ (the neuroscience of mindfulness) เป็นผู้วิจัยความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงของสมองกับการภาวนา (neuroplastic correlates of Bhavana) นอกจากนี้ ดร.แลร์รี่ยังเป็นผู้ให้คำปรึกษากับองค์กรต่างๆและให้คำแนะนำแก่ผู้นำในการนำการเจริญสติไปใช้ในองค์กร และเป็นอาจารย์สอนการเป็นผู้นำที่เปี่ยมสติในโครงการ ค้นสิ่งที่อยู่ในตัวคุณ (Search Inside Yourself)
 • ดร.เป็กกี้เป็นผู้เชี่ยวชาญมีความรู้และประสบการณ์อย่างกว้างขวางในด้านการศึกษา ซึ่งรวมถึงการพัฒนาการฝึกสติสำหรับโรงเรียนและชุมชน ดร.เป็กกี้เคยทำงานในโรงพยาบาลและคลินิกผู้ป่วยนอกซึ่งเธอได้พัฒนาหลักสูตรการเจริญสติสำหรับผู้ป่วยและพนักงานด้วย
 • วิทยากรทั้งสองท่านได้ร่วมกันเขียนหนังสือ Love’s Garden:  A Guide to Mindful Relationships และช่วยกันนำพาผู้คนในเส้นทางแห่งจิตวิญญาณมามากกว่ายี่สิบห้าปีแล้ว ด้วยการเดินทางไปทั่วโลกเพื่อสอนการบ่มเพาะพลังสติและการประยุกต์สติเข้าสู่ชีวิตประจำวัน เข้าสู่การทำงาน ทั้งคู่สอนผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ และพนักงานเพื่อให้ได้รับประโยชน์จาการฝึกสติในรูปแบบที่แตกต่างหลากหลาย ซึ่งรวมถึงโรงเรียนหลายแห่ง โรงพยาบาล มูลนิธิ องค์กรภาคธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ และในเรือนจำ

 

งานภาวนาครั้งนี้มีบุคลากรทางการแพทย์ชาวไทยเป็นผู้นำกระบวนการร่วมอยู่ด้วย บุคคลเหล่านี้เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติเจริญสติในวิถีการปฏิบัติของหมู่บ้านพลัม

 

ค่าลงทะเบียน:  2,800 บาท (ค่าที่พักและอาหาร) ยังไม่รวมค่าเดินทาง

 

การลงทะเบียน:   ปิดลงทะเบียน

หลังจากลงทะเบียนออนไลน์แล้ว กรุณาโอนเงินเพื่อยืนยันการลงทะเบียนตามรายละเอียดด้านล่าง การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อชำระค่าลงทะเบียนและได้รับเมลตอบรับจากคณะผู้จัด

 

การชำระค่าลงทะเบียน:

ชำระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินผ่านบัญชี: มูลนิธิหมู่บ้านพลัมสำหรับโครงการตื่นรู้สู่สุขภาวะ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา / สาขาสยามพารากอน / เลขบัญชี 531-1-37539-3

กรุณาโอนค่าลงทะเบียนภายใน 7 วันเพื่อยืนยันการเข้าร่วม และส่งสำเนาการโอนเงินมาที่ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it คณะผู้จัดจะตอบรับการเข้าร่วมทางอีเมลหลังจากท่านโอนค่าลงทะเบียนแล้ว

การเดินทาง:  ผู้เข้าร่วมสามารถขับรถไปยังวังรี รีสอร์ท ได้ด้วยตนเองหรือเดินทางด้วยรถส่วนกลางที่คณะผู้จัดเตรียมไว้

 

คณะผู้จัดขออภัยอย่างยิ่งที่ไม่สามารถเตรียมการเดินทางจากสนามบินได้ ขอให้ท่านศึกษาเส้นทางการเดินทางจากสนามบินมายังจุดนัดหมายเพื่อขึ้นรถส่วนกลาง หรือ เช่ารถโดยสารสาธารณะจากสนามบิน หรือหากต้องการคำแนะนำหรือการช่วยเหลืออื่นขอให้ถามมายังอีเมลของพวกเรา This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 • การเดินทางด้วยรถโดยสาร: 800 บาท (ไป-กลับ)
 • รถจอดหน้าอาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์ (สถานีรถไฟฟ้าชิดลม) วันศุกร์ที่ 7 ก.ค.
 • รถออกเวลา 6.30 น. ตรงเวลา
  • ขากลับ วันอาทิตย์ที่ 9 ก.ค. รถออกจากวังรี รีสอร์ท 15.00 น. คาดว่าจะถึงหน้าอาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์ในเวลา 18.00 น.
  • ผู้ที่ใช้รถส่วนตัว กรุณาเดินทางถึงวังรี รีสอร์ทในวันศุกร์ที่ 7 ก.ค. 2560 เวลา 10.30 น.
 • GPS:  14.333493, 101.187225
 • เว็บไซส์ www.wangree-resort.

พวกเรายินดีและเฝ้ารอที่จะได้ปฏิบัติร่วมกันเป็นชุมชนผู้ปฏิบัติของบุคลากรทางการแพทย์

แล้วพบกันนะคะ

 
ข้อมูลเพิ่มเติม

 • งานภาวนาครั้งนี้ คณะผู้จัดหวังที่จะให้ทุกท่านอยู่ร่วมตลอดงาน ดังนั้น ขอให้ท่านมั่นใจว่าสามารถอยู่ร่วมงานได้ตลอดทั้งสามวัน ก่อนตัดสินใจลงทะเบียน
 • กำหนดการเบื้องต้น (อาจจะมีการปรับเปลี่ยนในรายละเอียด)


05.00       ตื่นนอน

05.30      นั่งสมาธิ สวดมนต์ เดินสมาธิ และออกกำลังกาย

07.00      รับประทานอาหารเช้าในความเงียบ

08.45      นั่งสมาธิ

09.00       ธรรมบรรยาย

11.30       รับประทานอาหารกลางวัน

13.00        ผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์

14.00        แบ่งปันการฝึกปฏิบัติและการประยุกต์ใช้

17.30        รับประทานอาหารเย็น

19.00        นั่งสมาธิ กราบสัมผัสผืนดิน

21.00        ความเงียบอันประเสริฐ