Stepping in to frerdom 2017 PDF Print


ธรรมสวัสดีค่ะ เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่รักทุกคน


หลวงพี่จากหมู่บ้านพลัมมีความยินดีที่จะแจ้งให้พวกเราทราบถึงการเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการงานบวชช่วงเข้าพรรษา โครงการ Stepping into Freedom หรือก้าวย่างแห่งความเป็นอิสระ ปี 2560 สำหรับผู้ที่มีอายุ 18-35 ปี โดยเราจะรับผู้หญิง 10คน ผู้ชาย 10 คน พวกเราจะได้มาใช้ชีวิตนักบวช ชีวิตที่มีการฝึกสติรู้ตัวเป็นงานหลักตลอดระยะเวลา 3 เดือน ทั้งกลางวัน และกลางคืน ร่วมกับสังฆะใหญ่ที่หมู่บ้านพลัม อ.ปากช่อง นอกจากงานหลักแล้ว เรายังมีงานรองลงมา ก็คือ การเรียน การเล่น การทำงาน และการปฏิบัติ ในการใช้ชีวิตนักบวชนี้ เราจะได้มีโอกาสกลับมาอยู่กับตัวเอง ดูแลตัวเอง แปรเปลี่ยนความทุกข์ และหล่อเลี้ยงความสุขภายในตัวเอง โดยมีพลังแห่งสติร่วมของสังฆะที่คอยสนับสนุนเกื้อกูลการฝึกปฏิบัติของเราเพื่อที่เราจะมีความสามารถที่จะนำความสุข ความเบิกบานไปสู่ผู้อื่น และสามารถเยียวยา บรรเทาแปรเปลี่ยนความทุกข์ที่มีอยู่ในผู้คน สังคม และในโลกใบนี้ได้อย่างเบิกบาน  ขอให้เราทุกคนร่วมกันหล่อเลี้ยงโพธิจิต (จิดแห่งรัก)ภายในตนเองเพื่อที่เราจะได้ร่วมกันสร้างสังคมแห่งความกรุณาให้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้

 

ดังนั้นหากเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในไฟล์ที่แนบมาให้พร้อมทั้งใบสมัคร

ท่านสามารถขอรับใบสมัครหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


รายละเอียดประกาศรับสมัคร Download

ใบคำร้องขอเป็นผู้เตรียมบวช Download