หน้าแรก > กิจกรรม > งานภาวนา > เปิดรับสมัครผู้มีประสบการณ์ภาวนากับหมู่บ้านพลัม 2017
เปิดรับสมัครผู้มีประสบการณ์ภาวนากับหมู่บ้านพลัม 2017 PDF Print


คณะผู้จัดงานภาวนาครอบครัว เปิดรับผู้ที่มีประสบการณ์ภาวนากับหมู่บ้านพลัม

เพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครในงานภาวนาครอบครัว

ระหว่างวันที่ 12 - 16 เมษายน 2560

ณ วังรี รีสอร์ท นครนายก


ประโยชน์ที่จะได้รับ  งดเว้นค่าลงทะเบียน ได้แลกเปลี่ยนและมีประสบการณ์ตรงในการภาวนาผ่านการทำงานอาสาสมัคร
คุณสมบัติ

  • เคยเข้าร่วมงานภาวนาของหมู่บ้านพลัม
  • สามารถเข้าร่วมเพื่อช่วยงานได้ตั้งแต่ 8.00 น.ของวันที่ 12 เมษายน 2560 - 17.00 น. ของวันที่ 16 เมษายน 2560
  • เข้าร่วมงานอบรมอาสาสมัครในวันที่ 6 เมษายน เวลา 13:30 - 18:00 น. ณ อาศรมสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้
  • อายุ 18-35 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครโดยคลิก ที่นี่

หมายเหตุ ปิดลงทะเบียนวันที่ 31 มีนาคม 2560

คณะผู้จัดงานจะอีเมลแจ้งผลการพิจารณากลับไป ภายในวันที่ 2 เมษายน 2560