หน้าแรก > กิจกรรม > งานภาวนา > ตารางกิจกรรม ปี 2560
ตารางกิจกรรม ปี 2560 PDF Printตารางกิจกรรมปี 2560


วันที่กิจกรรมสถานที่รายละเอียด
11-12 มีนาคม
ภาวนาสุดสัปดาห์เพื่อสัมภาษณ์น้องๆ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Baby Buddhaสถานปฏิบัติธรรมนานาชาติหมู่บ้านพลัมประเทศไทย ปากช่อง
24 - 28 มีนาคม
งานภาวนาสำหรับคุณครู
สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติหมู่บ้านพลัมประเทศไทย ปากช่อง
2 - 23 เมษายน
โครงการ Baby Buddha 
สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติหมู่บ้านพลัมประเทศไทย ปากช่อง

12 - 16 เมษายน
งานภาวนาครอบครัว สำหรับคนไทย
วังรี รีสอร์ท นครนายก

งานภาวนาที่จัดขึ้นสำหรับคนทำงาน ครอบครัว ที่ประกอบไปด้วย คุณปู่คุณย่า คุณตาคุณยาย คุณพ่อคุณแม่ และลูกๆ ได้มาปฏิบัติภาวนาร่วมกัน

3 - 7 พฤษภาคมInternational Wake - up retreateสถานปฏิบัติธรรมนานาชาติหมู่บ้านพลัมประเทศไทย ปากช่อง
งานภาวนาสำหรับคนหนุ่มสาว อายุตั้งแต่ 18 - 35 ปี
12 - 14 พฤษภาคมWeekend of Mindful Gardening Retreatสถานปฏิบัติธรรมนานาชาติหมู่บ้านพลัมประเทศไทย ปากช่อง
ภาวนากับการปลุกผัก การทำสวน ในช่วงสุดสัปดาห์
7 - 9 กรกฏาคมงานภาวนาสำหรับบุคลากรด้านสาธารณสุขวังรี รีสอร์ท นครนายก

9 กรกฎาคม - 5 ตุลาคมเข้าพรรษาและโครงการบวชช่วงเข้าพรรษาสถานปฏิบัติธรรมนานาชาติหมู่บ้านพลัมประเทศไทย ปากช่อง
ช่วงเข้าพรรษาของหมู่บ้านพลัม ประเทศไทย ที่นักบวชได้ปฏิบัติร่วมกันอย่างเป็นสังฆะ
16-20 ตุลาคมงานภาวนาสำหรับวัยรุ่นสถานปฏิบัติธรรมนานาชาติหมู่บ้านพลัมประเทศไทย ปากช่อง

21-23 ตุลาคมภาวนานักธุรกิจ
งานภาวนาสำหรับนักธุรกิจ ที่มีเวลาน้อย และสามารถนำการภาวนากลับไปใช้ในการบริหารธุรกิจได้
9-12 พฤศจิกายนงานภาวนาสำหรับบุคลากรที่ทำงานภาคสังคมสถานปฏิบัติธรรมนานาชาติหมู่บ้านพลัมประเทศไทย ปากช่อง

22 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคมงานภาวนาที่เชียงใหม่เชียงใหม่
9-13 ธันวาคมงานภาวนาสำหรับบุคลากรด้านสาธารณสุชในเอเชียแปซิฟิก Asia-Pacific Heath Care Retreat
สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติหมู่บ้านพลัมประเทศไทย ปากช่อง

14-17 ธันวาคม
Weekend of Mindful Gardening Retreat
สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติหมู่บ้านพลัมประเทศไทย ปากช่อง
ภาวนากับการปลุกผัก การทำสวน ในช่วงสุดสัปดาห์