2017 FAMILY RETREAT PDF Print


English, please scroll down.

มูลนิธิหมู่บ้านพลัม 

ขอเชิญกัลยาณมิตรร่วมงานภาวนาเพื่อฝึกปฏิบัติในการเจริญสติในชีวิตประจำวัน ตามแนวทางปฏิบัติแห่งหมู่บ้านพลัม


งานภาวนาครอบครัวและบุคคลทั่วไป


วันที่ 12 – 16 เมษายน 2560  ณ วังรี รีสอร์ท จ.นครนายกแนวทางการปฏิบัติ

การฝึกปฏิบัติตามแนวทางหมู่บ้านพลัม เป็นการฝึกบ่มเพาะพลังแห่งสติในทุกๆกิจกรรมประจำวันด้วยการนั่งสมาธิ การเดินสมาธิ การภาวนากับบทเพลง การฟังเสียงระฆัง การรับประทานอาหารในวิถีแห่งสติ และการสนทนา เป็นต้น


ตัวอย่างกิจกรรมภาวนาประจำวัน

05.00 น.

ตื่นนอน นั่งสมาธิ สวดมนต์ เดินสมาธิ

07:30 น.

อาหารเช้าในความเงียบ

09:00 น.

บรรยายธรรม โดยพระธรรมาจารย์

11.30 น.

อาหารกลางวันร่วมกันเป็นสังฆะ

13.30 น.

ผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์ (นอนสมาธิ)

14.30 น.

สนทนาธรรมในกลุ่มย่อย

16.00 น.

ออกกำลังกายในวิถีแห่งสติ

17.30 น.

น้ำปานะ/อาหารเบายามเย็น

19.30 น

นั่งสมาธิ/สวดมนต์/แบ่งปันการฝึกปฏิบัติฯตามแนวทางของหมู่บ้านพลัม

21:30 น.

สัมผัสความเงียบอันประเสริฐ/เข้านอน

 • ผู้สมัคร ต้องสามารถอยู่ร่วมได้ตลอดกิจกรรม และมีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป
 • เริ่มลงทะเบียนในวันแรกเวลา 09:00 น. วันสุดท้ายจบกิจกรรมเวลา 13:30 น. โดยประมาณ
 • แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ไม่จำเป็นต้องสวมชุดขาว (กรุณางดกางเกงขาสั้น หรือ กระโปรงสั้นเหนือเข่า เสื้อไม่มีแขน เสื้อเอวลอย)
 • มีอาหารมังสวิรัติบริการวันละ 3 มื้อ
 • กรุณาเตรียมร่ม/หมวก/ไฟฉาย/เสื้อกันหนาว (ห้องปฏิบัติธรรมใช้เครื่องปรับอากาศ) กระติกน้ำดื่ม/เบาะรองนั่งสมาธิ (มีจำหน่ายในงาน) ยากันแมลง/เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น นาฬิกาปลุกและยารักษาโรคประจำตัว
 • ห้องพัก: พักห้องละ 3 คนหรือ 2 คน (ตามที่ท่านได้ลงระบุไว้ในการลงทะเบียน)  ท่าจะได้รับการจัดห้องพักสำหรับผู้สมัคร ที่สมัครมาพร้อมกัน ผู้ที่สมัครเดี่ยวคณะผู้จัดงานจะจัดให้ท่านพักร่วมกับผู้สมัครอื่น (แยกหญิง-ชาย) คณะผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการจัดการเรื่องที่พักของท่านตลอดงานภาวนา หากที่มีความจำเป็นด้านสุขภาพ และต้องการที่พักชั้นล่าง หรือใกล้ห้องภาวนา กรณาเขียนรายละเอียดเพิ่มเติมในขั้นตอนลงทะเบียน

การเดินทาง

เพื่อการประหยัดพลังงาน ทางคณะผู้จัด ได้จัดรถบัสรับ-ส่งไว้บริการ โดยมีค่าใช้จ่ายท่านละ 800 บาท (โปรดโอนเงินพร้อมค่าลงทะเบียน) โดยวันที่ 12 เมษายน ขึ้นรถที่ หน้าอาคารอัมรินทร์พลาซ่า (สถานี BTS ชิดลม หน้าร้านแมคโดนัล) เวลา 6:30 น. ส่วนขากลับ 16 เม.ย.จะส่งที่รังสิตคลองหนึ่ง (ข้างฟิวเจอร์ปาร์ค)ในเวลาประมาณ 16:00 น. และปลายทางที่หน้าอาคารอัมรินทร์พลาซ่าในเวลาประมาณ 17:00 น.

ผู้ที่ต้องการเดินทางด้วยตนเอง กรุณาศึกษาแผนที่

http://wangree-resort.com

ค่าลงทะเบียน

ห้องพักสำหรับ 2 ท่าน

 • ผู้ใหญ่หรือเด็ก ท่านละ 6,500 บาท

ห้องพักสำหรับ 3 ท่าน

 • ผู้ใหญ่   ท่านละ 5,000 บาท
 • เด็กอายุ 6-11ปี พักห้องผู้ปกครอง ท่านละ 3,000 บาท

***ห้องพักมีขนาดเหมาะสมสำหรับไม่เกิน 3 ท่านเท่านั้น  หากท่านประสงค์พักร่วมห้องละ 4 ท่าน ทางผู้จัดอนุโลมให้ในกรณีที่มีกลุ่มของท่านมีสมาชิกเด็กร่วมด้วยเท่านั้น และกรุณาระบุความต้องการเพิ่มเติม หรือข้อจำกัดในการพัก (เช่น ไม่สามารถเดินไกลได้ จำเป็นต้องนอนชั้นล่าง เป็นต้น) ในขั้นตอนการลงทะเบียน

เนื่องด้วยที่พักและห้องจัดกิจกรรมสำหรับเด็กมีจำกัด จึงต้องขอกำหนดจำนวนผู้ลงทะเบียนให้เหมาะสมต่อพื้นที่ คือ ผู้ใหญ่ 300 ท่าน เด็ก 100 ท่านเท่านั้น


ปิดลงทะเบียน 


ปิดลงทะเบียนวันที่ 31 มีนาคม 2560

กรุณาลงทะเบียนพร้อมส่งสำเนาใบโอนเงิน

ส่งสำเนาใบโอนเงินมาที่ Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

วิธีการชำระเงิน  โอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิหมู่บ้านพลัมเพื่อกิจกรรมภาวนา ที่

ธ.กรุงเทพ สาขาสยามพารากอน เลขที่ 855-0-13333-7  หรือ

ธ.กสิกรไทย สาขาสยามพารากอน เลขที่ 738-2-06689-4

หมายเหตุ: คณะผู้จัดไม่สามารถดำเนินการสำรองที่พักให้ได้หากท่านไม่ได้กรอกใบสมัคร และชำระค่าสมัคร

ติดต่อสอบถาม กรุณาอีเมลมาที่ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  (อาสาสมัครจะตอบอีเมลภายใน 2-3 วันทำการ)

*สำหรับท่านที่ชำระค่าลงทะเบียนแล้วแต่ไม่สามารถเข้าร่วมงานภาวนาได้ คณะผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียน หรือโอนค่าลงทะเบียนไปเพื่อดำเนินการอื่นใด

Thai Plum Village Foundation would like to invite friends, to join family Retreat ,

during 12-16 April 2017 at Wang Ree Resort, Nakhonnayok, Thailand.

Joining this retreat with Plum Village Sangha, we will together learn the practices that help us to cultivate the seed of mindfulness into our daily life. Every day in the retreat we practice listening to the sound of the bell to come home to our breathing, walking meditation, total relaxation, singing meditation, listening to the Dharma Talk, sitting meditation, mindful eating, sharing from the heart… so that we have an opportunity to come home to ourselves, find out the miraculous connection between us and our beloved ones, nature and the whole cosmos.Sample Schedule

05.00

Wake up, Sitting Meditation, Chanting, Walking Meditation

07:30

Breakfast in silence

09:00

Dharma Talk

11.30

Lunch with Sangha

13.30

Guided Total Relaxation

14.30

Dharma Discussion

16.00

Mindful Exercise

17.30

Light Dinner

19.30 

Plum Village Practice Presentation, Sitting Meditation, Evening Chanting

21:30

Noble Silence

Personal Preparation for Retreatant

 • Retreatants should age 6 years and above
 • You are requested to stay throughout the Retreat from 12-16 April, 2017.
 • Registration on the arrival date is 9.00.  On the departure date, the last activity will end approximately at 13.30.
 • Casual clothes are recommended (not necessary to wear white clothes).  Please wear only clothes that fully cover your shoulders, chest, back, arms (to the elbow) and legs past the knees. Please do not wear shorts, hot pants, tank tops, skimpy dresses.
 • 3 Vegetarian Meals a day will be served.
 • Please prepare umbrella, torch, jacket, shawl (air condition will be on in the mediation hall at most of the time) water bottle, sitting cushion, insect repellent, personal belonging such as alarm clock, daily medicine. (Sitting cushion and shawl are also available at PV mindful shop.)
 • Accommodation - We normally offer 2 and 3 persons per room (according to the registration term), please be informed that if you would like to stay with your family or partners, you have to register at the same time so the organizing team could arrange the room upon your request. In case of individual applicant, you will be arranged to stay in the same room with other individual or applicant who comes with another friends.

*Please note that only family with children is allowed to stay 4 persons in one room, please inform our registration team in your application form.

** The organizing team reserves the right to arrange the accommodation in this retreat.

Transportation

To express our love to the mother earth, the organizing team provides you the transferred bus from Bangkok to Nakhonnayok v.v. only THB 800. The pick-up time is 6.30 on 12 April, 2017, in front of Amarin Building, Chidlom BTS stn., Bangkok.

For those who would like to do own transportation please see the map at: http://wangree-resort.com

Registration Term

Adult:

2 persons/room                 THB 6,500/person
3 persons/room                          THB 5,000/person

Children age 6-11 years old:        THB 3,000/person

Account Name: PVF for Retreat

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITE / Siam paragon Branch, Account no. 855-0-13333-7, SWIFT CODE: BKKBTHBK

KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED / SIAM PARAGON BRANCH  Account no. 738-2-06689-4, SWIFTCODE: KASITHBK


REGISTRATION CLOSED


Please fill in the application form and your payment information within 3 days (e-mail statement, bank confirmation or online transaction record) to us by e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

The registration will close on 31 March 2017

Any inquiry please send to This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it (Volunteer will reply your inquiry within 2-3 working days)

Registration will be completed after you fill in the online registration form and send the payment slip. We do not accept registration by phone. If you have registered and pay for the retreat but will not be able to join, we reserve the right to refund the fee or transfer the fee for other purpose.