หน้าแรก
สภาวะของหลวงปู่ ติช นัท ฮันห์ เมื่อ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ PDF Printประกาศอย่างเป็นทางการ

ชุมชนหมู่บ้านพลัมประเทศฝรั่งเศส

24 ธันวาคม 2558

ถึงสถานปฏิบัติธรรมหมู่บ้านพลัมทุกแห่งทั่วโลก

ถึง สถานปฏิบัติธรรมและสังฆะตามแนวทางหมู่บ้านพลัมทั่วโลก

ถึงเพื่อนที่รักยิ่ง

ขณะนี้ สถานปฏิบัติธรรมของเราทั้งในสหรัฐอเมริกาและยุโรป กำลังอยู่ในช่วงเดือนแรกของงานภาวนา 3 เดือนช่วงฤดูหนาว ซึ่งเราจะใช้เวลา 90 วันฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องโดยไม่ออกไปสอนธรรมะนอกสถานที่ด้วยเจตนารมณ์นี้คณะพระอุปัฏฐากผู้ดูแลหลวงปู่ในซานฟรานซิสโกจึงจัดให้มีการภาวนาในฤดูหนาวร่วมกับหลวงปู่ด้วยซึ่งรวมถึง การนั่งสมาธิยามเช้า เดินสมาธิ รับประทานอาหารในความเงียบ ชมวีดีโอธรรมบรรยายของหลวงปู่ และสนทนาธรรม

ทุกๆวัน หลวงปู่ร่วมปฏิบัติเช่นนี้กับบรรดาพระภิกษุ ภิกษุณีอย่างเบิกบาน และเราเห็นได้ว่าการฝึกปฏิบัติร่วมกับชุมชนเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงทางจิตวิญญาณที่สำคัญของหลวงปู่และช่วยเกื้อกูลท่านในทุกๆด้าน เมื่อเร็วๆ นี้หลวงปู่ชมธรรมบรรยายที่ท่านเคยบรรยายไว้ในอังกฤษเมื่อหลายปีก่อนอย่างเบิกบาน ท่านฟังการบรรยายโดยตลอดอย่างตั้งใจ บ่อยครั้งที่ท่านยิ้มและพยักหน้าเมื่อตัวท่านเองที่อายุน้อยกว่านี้กล่าวใจความสำคัญ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญแจ้งกับเราว่ากิจกรรมแบบนี้ช่วยรักษาและเกื้อกูลการฟื้นตัวด้านการพูดได้อย่างดียิ่ง

น่าเสียดายว่าในเวลานี้การพูดของหลวงปู่มีอาการดีขึ้นเพียงเล็กน้อย ท่านยังไม่สามารถพูดคุยได้ เมี่อเราร้องเพลงของหมู่บ้านพลัมที่ท่านคุ้นเคย ท่านสามารถร่วมร้องเพลงกับเรา และเปล่งเสียงเป็นคำๆ ที่ฟังได้ชัดมากขึ้นๆ เราได้เห็นหลวงปู่ใช้พลังงานและความพยายามอย่างมากในการที่จะเปล่งเสียงเป็นคำ แม้ว่าในบางครั้งอาจทำให้หลวงปู่ต้องคับข้องใจ อย่างไรก็ตามเรายินดีที่จะรายงานว่าเราได้พบนักอรรถบำบัด (นักบำบัดด้านภาษาและการพูด) ที่จะถวายการฝึกฝนหลวงปู่ทุกวันตลอดเดือนมกราคม นอกจากนั้นเรายังคงศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการฟื้นฟูที่ค้นพบใหม่โดยอาศัยการปรับตัวของสมอง (neuroplastic healing techniques) ซึ่งรวมถึง การบำบัดด้วยเครื่องมือวัดการตอบสนองทางระบบประสาท (neurofeedback)และการบำบัดโดยใช้เลเซอร์คลื่นความถี่ต่ำ (cold laser therapy)

หลวงปู่ยังคงเบิกบานกับช่วงเวลาแห่งความสุขและศานติขณะที่ท่านมองดูสะพานโกลเด้นเกท นอกจากนี้ท่านยังออกไปเที่ยวที่สวนพฤกษศาสตร์และสถานที่สวยงามอื่นๆ ในเมืองซานฟรานซิสโก หลวงปู่เริ่มลงน้ำหนักทางด้านขวาของท่านได้มากขึ้นหลังจากสวมเหล็กดามขาข้างขวาท่านฝึกการทรงตัวและยืนด้วยตัวของท่านเองได้มากขึ้นทีละน้อย และหลวงปู่ฝึกเดินอย่างต่อเนื่องทุกๆ วัน วันละหลายชั่วโมงภายใต้การดูแลของนักกายภาพบำบัดและพระอุปัฏฐากซึ่งได้รับการชี้แนะและฝึกฝนจากผู้ชำนาญในการบำบัดด้วย

พวกเราได้รับแรงบันดาลใจอย่างมากจากพลังชีวิตที่เปี่ยมด้วยจิตวิญญาณของหลวงปู่ ความไม่ย่อท้อ และความตั้งใจที่แน่วแน่ของท่านส่งผลต่อการฟื้นตัวของท่านตั้งแต่เริ่มต้นหลวงปู่สอนพวกเราว่า ท่านไม่ต้องการความสงสารแต่ท่านให้คุณค่ากับการปฏิบัติ ท่านสามารถรับรู้ได้ถึงสติและการอยู่ตรงนั้นอย่างแท้จริงของทุกคนที่อยู่รอบข้าง เราเรียนรู้ความสง่างามของหลวงปู่ในการยอมรับในสิ่งที่ท่านเป็น เราได้เห็นว่าท่านเป็นเช่นนั้นอย่างสมบูรณ์ สำหรับหลวงปู่แล้วสิ่งที่ท่านมีนั้นเพียงพอแล้ว แต่การยอมรับนี้ก็ไม่ได้ทำให้เราหยุดยั้งการที่จะทำทุกอย่างที่เราสามารถจะทำได้เพื่อเกื้อกูลการฟื้นตัวของหลวงปู่ และไม่หยุดยั้งท่านในการฝึกฝนร่างกายและใจอย่างพากเพียร เราระลึกถึงลายพู่กันที่ทรงพลังของหลวงปู่ที่เขียนว่า "นี่แหละใช่ (This is it)” ในความพยายามของเราที่จะเกื้อกูลการฟื้นตัวของหลวงปู่ การปฏิบัติของเรามีฐานอยู่ที่การยอมรับในปัจจุบันขณะ โอบกอดปัจจุบันขณะอย่างที่เป็นโดยหวาดกลัวต่ออนาคต หรือเสียใจกับอดีต หลวงปู่เตือนให้พวกเราระลึกอยู่เสมอว่าพระพุทธองค์ก็เป็นมนุษย์ หลวงปู่กำลังเผชิญความท้าทายของการเป็นมนุษย์ และพวกเราผู้เป็นความสืบเนื่องทางจิตวิญญาณของท่านจะอยู่เคียงข้างท่านเสมอ เรามีศานติในใจเพราะรู้ว่า พวกเราทุกคนกำลังพยายามอย่างดีที่สุดที่จะฝึกปฏิบัติและอยู่ตรงนั้นเพื่อครูของเรา

เรารู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าการฟื้นตัวทางกายภาพของหลวงปู่มีความเชื่อมโยงอย่างแนบแน่นกับสุขภาวะและการเติบโตของครอบครัวทางจิตวิญญาณพุทธบริษัทสี่(ภิกษุ-สามเณร ภิกษุณี-สามเณรี ฆราวาสหญิง ฆราวาสชาย) ของพวกเรา ซึ่งปรากฏชัดในงานอุปสมบทของคนหนุ่มสาว 20 คน เข้าสู่ครอบครัวต้นไม้แดง (Redwood Ordination Family) ที่เพิ่งผ่านไป มีพิธีบวชในประเทศไทย 9 รูป และที่เหลือทำพิธีบวชในชุมชนหมู่บ้านพลัม(ประเทศฝรั่งเศส) พวกเขามาจากไอร์แลนด์ ฝรั่งเศส ฮอลแลนด์ อิตาลี อินโดนีเซีย และออสเตรเลีย คณะนักบวชบวชใหม่เหล่านี้เข้าสู่เพศบรรพชิตเพราะพวกเขาได้รับแรงบันดาลใจจากพลังของกายแห่งสังฆะของหลวงปู่และการดำรงอยู่ของกายแห่งธรรมะคือคำสอนและการปฏิบัติที่มีชีวิตชีวา ในฐานะของชุมชนผู้ปฏิบัติ เรากำลังดูแลทุกๆ ส่วนของกายท่าน เพราะเรามองเห็นอย่างลึกซึ้งว่าหลวงปู่ไม่ได้อยู่เฉพาะในซานฟรานซิสโกเท่านั้น เราสามารถเห็นได้ว่ากายแห่งสังฆะของท่านเติบโตขึ้นทีละเล็กละน้อยในทุกแห่งทุกหน ในตัวของเรา ในนักบวชใหม่ และในทุกคน วิสัยทัศน์ของหลวงปู่ที่ว่าพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปจะปรากฏขึ้นในรูปของสังฆะกำลังเป็นจริง

พวกเราขอแสดงความขอบคุณอย่างลึกซึ้งต่อครอบครัวทางจิตวิญญาณที่อยู่ตรงนั้น ฝึกปฏิบัติอย่างเต็มหัวใจ ไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ไหน เราแต่ละคนคือเซลล์ในกายแห่งสังฆะของหลวงปู่ และเราต่างมีส่วนร่วมในการดูแลหลวงปู่ด้วยการกลับมาที่บ้านภายในตัวเรา เพื่อดูแลตัวเอง ดูแลการปฏิบัติ และดูแลคนที่เรารัก ด้วยการปฏิบัติเช่นนี้ เราจะเป็นเซลล์ที่งดงามและเปี่ยมพลังในกายแห่งสังฆะและกายแห่งธรรมะของหลวงปู่

ขอบคุณที่เธออยู่ตรงนั้นเพื่อพวกเรา พวกเราอยู่ตรงนี้เพื่อเธอ

ขออวยพรให้เธอมีช่วงวันหยุดปีใหม่ที่เปี่ยมด้วยศานติ

ด้วยรักและเชื่อมั่น

คณะภิกษุและภิกษุณีแห่งหมู่บ้านพลัม

การรายงานเกี่ยวกับสุขภาพและการฟื้นตัวของหลวงปู่ในครั้งต่อไป จะประกาศอย่างเป็นทางการที่
www.plumvillage.org, www.langmai.org, www.villagedespruniers.orgและwww.facebook.com/thichnhathanh