หน้าแรก > ติดต่อเรา > เยี่ยมเยือน
เยี่ยมเยือน PDF Print


การฝึกปฏิบัติเป็นชุมชนในบรรยากาศแห่งความสมานฉันท์กลมกลืนจะช่วยหล่อเลี้ยงพลังแห่งสติของตัวเราและสมาชิกในสังฆะ เราจึงขอเชื้อเชิญทุกท่านเดินทางมายังสถานปฏิบัติหมู่บ้านพลัมประเทศไทย เพื่อร่วมฝึกปฏิบัติกับสังฆะนักบวชและฆราวาส เพื่อบ่มเพาะพลังแห่งสติ สร้างความเบิกบานและศานติ ช่วยให้เรามีเวลาเพียงพอที่จะมองอย่างลึกซึ้ง แปรเปลี่ยนพลังนิสัยด้านลบ รดน้ำพลังนิสัยด้านบวก ลดทอนความทุกข์ในตนเองและความทุกข์ในสังคม

เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิต 24 ชั่วโมงในวิถีแห่งสติ เจริญสติกับกิจกรรมประจำวัน เช่น ตื่นนอน นั่งสมาธิ สวดมนต์ยามเช้าและยามค่ำ เดินสมาธิ รับประทานอาหาร ทำงาน ออกกำลังกายหรือพักผ่อน
หมู่บ้านพลัมเป็นชุมชนแห่งการปฏิบัติธรรม ด้วยการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีสติและประยุกต์หลักจริยธรรมด้วยการปฏิบัติตามข้อฝึกอบรมสติ 5 ประการ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการใช้ชีวิต นำมาซึ่งความสุขและให้ความหมายแก่ทุกกิจกรรมที่เราทำในแต่ละขณะ การปฏิบัติเหล่านี้เป็นไปเพื่อให้เราได้ละจากกิจกรรมทางเพศ งดการสูบบุหรี่และการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือมีส่วนประกอบที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย งดใช้โทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ต เพื่องดการเสพข้อมูลที่อาจนำอันตรายมาสู่จิตวิญญาณของเรา เรายังเกื้อกูลสรรพชีวิตด้วยการรับประทานอาหารมังสวิรัติ ที่ไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ ไข่และนม


ขณะนี้ปิดรับผู้ปฏิบัติธรรมทั่วไป


โปรแกรมการปฏิบัติธรรม

  • วันแห่งสติ (ทุกวันอาทิตย์ - ท่านสามารถเริ่มปฏิบัติร่วมกันตั้งแต่วันศุกร์ และเดินทางกลับวันอาทิตย์)

เราขอเชื้อเชิญทุกท่านมาร่วมปฏิบัติการเจริญสติในชีวิตประจำวัน โดยมีตารางกิจรรมดังนี้

ตัวอย่างกิจกรรมวันแห่งสติ

4:00 ตื่นนอน

4:45 นั่งสมาธิและสวดมนต์

6:00 เดินสมาธิ 

7:00 อาหารเช้าแบบพิธีการ

9:00 ฟังธรรมบรรยาย 

11:30 อาหารกลางวัน 

13:00 พักผ่อน 

15:00 สนทนาธรรมกลุ่มย่อย 

16:30 เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

เพื่อบ่มเพาะพลังในการปฏิบัติ ขอเชิญท่านเดินทางเข้าพักล่วงหน้าได้ในวันศุกร์เวลา15:00 - 16:30 น. เพื่อฟังการปฐมนิเทศน์การปฏิบัติ

ใช้ชีวิตอยู่ในวัด (1 -2สัปดาห์) เริ่มเข้าปฏิบัติธรรมได้ทุกวันศุกร์

โดยปกติ ผู้ปฏิบัติควรมีเวลาใช้ชีวิตในวัด เพื่อร่วมปฏิบัติอย่างน้อย 1 สัปดาห์เพื่อให้ได้เรียนรู้และเข้าใจการฝึกปฏิบัติอย่างถ่องแท้และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้สำหรับผู้ที่ต้องการอยู่ปฏิบัตินานกว่า 2 สัปดาห์ ท่านจะต้องเขียนจดหมายแสดงปณิธานในการปฏิบัติ เสนอต่อสังฆะเพื่อขออนุญาตอยู่ร่วมปฏิบัติในชุมชน

ตัวอย่างตารางปฏิบัติประจำวัน

4:00 ตื่นนอน 

4:45 นั่งสมาธิ สวดมนต์ อ่านพระสูตร 

6.00 เดินสมาธิ 

7:00 อาหารเช้าในความเงียบ

9:00  ฟังธรรมบรรยายจาก DVD /ศึกษาด้วยตนเอง

11:30 อาหารกลางวัน ในความเงียบช่วง 20 นาที่แรก

13:00 พักผ่อน

1̀5:00 ทำงานอย่างมีสติ หรือสนทนาธรรม

16.00 ออกกำลังกาย

17:00 อาหารเย็นในความเงียบ

18.30 ปฏิบัติกิจส่วนตัว

19.30 นั่งสมาธิสวดมนต์ /ฝึกปฏิบัติการกราบสัมผัสพื้นดิน

21.00 สัมผัสความเงียบอันประเสริฐ


วันขี้เกียจ
หมู่บ้านพลัมปิดวันจันทร์เพราะเป็นวันขี้เกียจ เป็นวันที่เราปล่อยทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติ แต่ยังคงเจริญสติอยู่เสมอ เราอาจเบิกบานกับเพื่อนๆ เดินเล่น อ่านหนังสือ หรือเพียงแค่พักผ่อน ท่านอาจเบิกบานกับวันแห่งสติในวิถีของท่านเอง หรือท่านอาจเบิกบานกับการนั่งสมาธิที่ห้องสมาธิได้เช่นกัน  เราเชื้อเชิญให้ทุกท่านปฏิบัติอยู่ภายในหมู่บ้านพลัมเพื่อที่จะได้รับประโยชน์จากวันพิเศษวันนี้อย่างเต็มที่

ที่พักและอาหาร
ผู้ปฎิบัติธรรมจะพักอยู่ร่วมกันในห้องพักรวม และใช้ห้องน้ำรวมโดยแยกที่พักชายและหญิง โดยเราจัดที่นอนและหมอนให้ กรุณานำถุงนอนของท่านมาเองหากท่านสะดวกเพื่อเป็นการลดพลังงานในการทำความสะอาดผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน

รับประทานอาหาร อาหารที่จัดให้เป็นอาหารเจทั้งสามมื้อ

การแต่งกาย

ท่านไม่จำเป็นต้องใส่ชุดขาว

ขอความร่วมมือให้ท่านใส่ชุดสุภาพตลอดเวลาที่ปฏิบัติร่วมกัน โดยสวมเสื้อแขนยาวหรือเสื้อแขนสั้น กางเกงขายาว ผ้านุ่งหรือกระโปรงคลุมเข่า ที่สะดวกต่อการนั่งบนพื้นเพื่อนั่งสมาธิหรือฟังธรรมบรรยาย

สิ่งที่ควรนำมา

  • ยากันยุง และไฟฉาย
  • ของใช้ส่วนตัว อาทิ ร่มสำหรับฤดูฝน เสื้อกันหนาว หมวกกันแดด กระบอกน้ำดื่มส่วนตัว
  • ยาประจำตัว หากมีโรคประจำตัว
  • ถุงนอน หรือผ้าห่มส่วนตัว (หากท่านสะดวกในการนำมา)
ข้อมูลเพิ่มเติม
  • ผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านต้องลงทะเบียนล่วงหน้าและรอรับอีเมล์ยืนยันการมาปฏิบัติธรรมของท่านก่อนเข้าปฏิบัติ
  • กรุณาไม่นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาภายในหมู่บ้านพลัม
  • หากผู้ปฏิบัติธรรมมีอายุต่ำกว่า 18 ปีต้องมีผู้ปกครองและผู้ใหญ่มาปฏิบัติธรรมด้วย
  • กรุณางดใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อท่านจะได้เบิกบานกับการปฏิบัติอย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาที่ท่านมาปฏิบัติธรรม

การเดินทางมาปฏิบัติ

กรุณาเดินทางมาถึงวัดในวันศุกร์ เวลา 1̀5:00 - 16.30 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งการทำงานอย่างมีสติของฝ่ายรับรองผู้ปฏิบัติ หรือหากมีความจำเป็นใด ๆ ชุมชนขอความเกื้อกูลจากผู้ปฏิบัติทุกท่านในการเดินทางมาถึงก่อนพระอาทิตย์ตก เนื่องจากชุมชนของเราฝึกสมาธิและสัมผัสความเงียบอันประเสริฐ ตั้งแต่ยามค่ำจนถึงเช้าวันใหม่

ท่านเดินทางกลับได้ทุกวันศุกร์หลังอาหารเช้า

การเดินทาง

หากท่านขับรถมาเอง กรุณาศึกษาแผนที่

http://www.thaiplumvillage.org/index.php?option=com_content&view=article&id=260&Itemid=107

การสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ท่านสามารถสนับสนุนการทำงานของสถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ หมู่บ้านพลัม ประเทศไทย โดยการบริจาคตามศรัทธาที่ห้องลงทะเบียนหน้าที่พักนักบวชหญิงอาคาร 2 หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้ดูแลผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมหรืออาสาสมัคร

ภาษา: กิจกรรมต่างๆจัดในภาษาเวียดนาม อังกฤษ เป็นหลักและภาษาไทยในบางกิจกรรม

การลงทะเบียน 

ขอให้ท่านแจ้งอย่างน้อย 2 สัปดาห์ล่วงหน้าก่อนวันที่ต้องการมาปฏิบัติภาวนาร่วมกกัน โดยลงแจ้งที่ลิงค์ลงทะเบียนด้านล่าง หมู่บ้านพลัมจะส่งอีเมล์เพื่อยืนยันการลงทะเบียนให้ท่านทราบในภายหลัง

หมู่บ้านพลัมรับผู้ปฏิบัติธรรมใหม่ทุกวันศุกร์


หมู่บ้านพลัมปิดรับผู้ปฏิบัติธรรมทั่วไป 


สอบถามเพิ่มเติม
ติดต่อ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it