หน้าแรก
บรรพบุรุษในตัวเรา (ตอนที่ 2) PDF Print
บรรพบุรุษในตัวเรา
 
ตอนที่ 1 | 2
 
ท่านติช นัท ฮันห์
 

วันแห่งบรรพบุรุษ

ทุก ปีที่หมู่บ้านพลัม เราจะมีการฉลองวันแห่งบรรพบุรุษ และในวันนั้นพวกเราจะฝึกปฏิบัติการมองอย่างลึกซึ้ง เพื่อที่จะตระหนักรู้ถึงการมีอยู่ของบรรพบุรุษในตัวเรา ในทุกอณูเซลล์ของเรา เรารู้ว่าบรรพบุรุษของเราคือรากของเรา มันเหมือนกับต้นข้าวโพดที่มีเมล็ดข้าวโพดเป็นราก และเมื่อเธอได้รับการหยั่งรากที่ดี เธอจะเข้มแข็ง แต่ถ้ารากของเธอถูกถอนทำลาย เธอจะไม่เข้มแข็งพอที่จะเผชิญกับชีวิต

นั่น คือเหตุผลที่ทุกครอบครัวในประเทศเวียดนามต้องมีแท่นบูชาบรรพบุรุษตั้งอยู่ใน บ้าน การบูชาบรรพบุรุษคือสิ่งที่พวกเราถือปฏิบัติ ในประเทศจีนก็มีการบูชาบรรพบุรุษเช่นกัน แม้ว่าบ้านของเธอจะไม่ร่ำรวย แต่ในบ้านจะต้องมีพื้นที่ส่วนกลาง โต๊ะหรือโถงทางเดิน ซึ่งมีแท่นบูชาบรรพบุรุษ เธออาจมีกระถางธูปหรือแจกันดอกไม้บนแท่นบูชาบรรพบุรุษ

เวลา ที่เราร้องไห้ บรรพบุรุษของเราก็ร้องไห้ไปกับเราด้วย และเวลาที่เราฟังธรรมะบรรยาย บรรพบุรุษของเราก็ได้ฟังไปด้วย นี่คือสิ่งที่วิเศษมาก ดังนั้นการปฏิบัติคือ ทุกวันเธอเดินไปที่แท่นบูชาบรรพบุรุษและเธอปัดฝุ่นออกจากแท่น เธอเปลี่ยนน้ำในแจกันดอกไม้ เธอจุดธูปและวางไว้ในกระถางธูป นี่คือวิถีปฏิบัติของเรา

เรา ถึงทำสิ่งนี้เพื่อใกล้ชิดกับบรรพบุรุษของเรา เราใช้เวลาเพียง 1-2 นาทีเพื่อดูแลแท่นบูชาบรรพบุรุษ แต่ระหว่างที่เราทำความสะอาด ระหว่างที่เราจุดธูป เราได้ใกล้ชิดกับบรรพบุรุษของเราอย่างแท้จริง และเราได้หยั่งรากอย่างลึกซึ้งกับบรรพบุรุษของเรา เรารู้สึกว่าไม่ว่าเราจะไปที่ไหน บรรพบุรุษของเราจะอยู่กับเรา เราจะไม่รู้สึกโดดเดียวหรือห่างเหิน นี่คือความงดงามจากการปฏิบัติด้วยการบูชาบรรพบุรุษ


โดย ปกติ บรรพบุรุษของเราจะต้องได้รับรู้เรื่องราวต่างๆ ที่กำลังดำเนินไปในครอบครัว ดังนั้นจึงเป็นธรรมเนียมว่า ถ้าพรุ่งนี้ลูกของเธอกำลังจะไปโรงเรียนเป็นวันแรก เธอต้องจุดธูปและบอกให้บรรพบุรุษของเธอรู้ "บรรพบุรุษที่รัก พรุ่งนี้เราจะพาลูกชายตัวน้อยของเราไปโรงเรียนอนุบาล" บรรพบุรุษของเธอมีสิทธิ์ที่จะรับรู้สิ่งนี้

เพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่น่ารักมาก หากเธอเล่าให้บรรพบุรุษของเธอฟังว่า พรุ่งนี้ลูกชายหรือลูกสาวตัวน้อยกำลังจะไปโรงเรียนอนุบาลเป็นครั้งแรก เธออาจคิดว่าบรรพบุรุษกำลังนั่งอยู่บนแท่นบูชา แต่จริงๆ แล้วแท่นบูชาตั้งอยู่ตรงนั้นเพื่อช่วยเตือนให้เราจำได้ว่าบรรพบุรุษของเรา อยู่ในตัวเรา แท่นบูชาแท้ที่จริงแล้วอยู่ข้างใน ในทุกอณูเซลล์ของร่างกายเรา ในยีนทั้งหมดที่พวกท่านได้ส่งผ่านมา และหากเราสามารถสัมผัสได้ถึงบรรพบุรุษของเรา เราก็จะได้รับความสนับสนุนและความช่วยเหลือจากพวกท่าน

ทุก ครั้งที่เธอตกอยู่ในปัญหาและความยากลำบาก เธอสามารถพูดคุยกับบรรพบุรุษของเธอ มีหญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นมะเร็งอยู่หลายจุด เธอได้บอกพวกเราว่าเธอมีคุณปู่ซึ่งเป็นคนเข้มแข็งมาก เราได้บอกเธอว่าเซลล์แห่งความเข้มแข็งของคุณปู่เธอนั้นอยู่ในเธอ ดังนั้นเธอสามารถร้องขอความช่วยเหลือจากคุณปู่ในตัวเธอ "คุณปู่คะ ฉันรู้ว่าเซลล์ของท่านนั้นเข้มแข็งมาก กรุณาช่วยฉันด้วย"

ถ้า เธอมีสมาธิ ถ้าเธอเต็มเปี่ยมด้วยสติ เธอจะเห็นว่าคุณปู่ขานรับเธอ เซลล์แห่งความเข้มแข็งของท่านจะมาช่วยเธอ และในที่สุดหญิงคนนั้นก็รอดพ้นจากมะเร็ง เพราะเธอรู้วิธีที่จะสวดถึงคุณปู่ของเธอ ดังนั้นไม่ว่าเธอจะไปที่ไหน บรรพบุรุษของเธอจะอยู่กับเธอ และหากเธอได้รับการหยั่งรากที่ดี หากเธอตระหนักรู้ เธอจะรู้สึกเข้มแข็งและมั่นคงมากขึ้น และเธอจะข้ามพ้นความยากลำบากในชีวิตได้ดียิ่งขึ้น

เมื่อ เธอตัดสินใจให้ลูกสาวของเธอแต่งงานกับชายหนุ่มซึ่งอาศัยอยู่อีกเมือง เธอต้องบอกบรรพบุรุษของเธอ เธอต้องตระเตรียมของบูชา เธอวางของที่จะบูชาบนแท่นบูชา เธอจุดธูปและกล่าวว่า "บรรพบุรุษที่รัก เราได้ตัดสินใจให้ลูกสาวของเราแต่งงานกับชายหนุ่มคนนี้ ช่วยสนับสนุนเราด้วยเถิด"

นี่ คือสิ่งที่เราปฏิบัติกันในเวียดนาม จีน เกาหลี และประเทศอื่นๆ ฉะนั้นในวันแห่งบรรพบุรุษ เราจะได้มีโอกาสสัมผัสกับบรรพบุรุษของเรา ซึ่งจะนำมาซึ่งประโยชน์และพลังแก่เรา


บรรพบุรุษทางจิตวิญญาณ

เรามีบรรพบุรุษทางสายเลือด และเรายังมีบรรพบุรุษทางจิตวิญญาณ สำหรับชาวคริสต์ พระเยซูคือบรรพบุรุษทางจิตวิญญาณของพวกเขา และท่านอยู่ในเรา เพราะความเป็นคริสต์ถูกส่งผ่านมายังตัวเธอโดยนักบวช โดยพระผู้สอนศาสนา โดยคุณครู และเธอมีพระเยซูอยู่ในทุกอณูเซลล์ในร่างกายของเธอ หากเธอตกอยู่ในปัญหา เธอสามารถสวดถึงท่าน ท่านไม่ได้อยู่ไหนไกลเลย ท่านไม่ได้อยู่บนฟ้า ท่านอยู่ในทุกอณูเซลล์ในร่างกายของเธอ และเธอสามารถสัมผัสพระเยซูได้ในทุกอณูเซลล์ ถ้าเธอเป็นชาวคริสต์ที่ปฏิบัติดี พระเยซูจะอยู่กับเธอในทุกขณะ

ถ้าเธอปฏิบัติตามแนวทางพุทธศาสนา พระพุทธองค์ พระอานนท์และพระสารีบุตรจักเป็นบรรพบุรุษทางจิตวิญญาณของเธอ คุณครูหลายท่านจากหลายรุ่นต่างเป็นบรรพบุรุษทางจิตวิญญาณของเธอ และเพราะเธอได้เรียนรู้ธรรมะ เธอได้ฟังพระธรรมจากพระพุทธองค์ นั่นคือเหตุผลที่เมล็ดพันธุ์ของพระพุทธองค์และพระสารีบุตร ดำรงอยู่ในเธอทุกเซลล์ การสืบเนื่องในตัวเรานั้นมีได้ 2 ทาง คือ ทางพันธุกรรมและทางจิตวิญญาณ

ด้วย ความเป็นครู เธอส่งผ่านตัวเธอทางจิตวิญญาณ มิใช่ทางพันธุกรรม ดังนั้นพวกเราบางคนจึงมีพระเยซูและพระพุทธเจ้าเป็นบรรพบุรุษทางจิตวิญญาณ หากเธอสัมผัสได้ถึงความเป็นเช่นเดียวกันของท่าน เธอจะไม่รู้สึกถึงความขัดแย้งที่มีบรรพบุรุษสองท่าน เมื่อเธอได้รับข้อฝึกอบรมสติ 5 ประการ เธอรู้ว่าสิ่งนี้มีความเป็นคริสต์อย่างมาก หากเธอมองให้ลึกซึ้ง เธอจะพบว่าประเพณีของศาสนาคริสต์นั้นเหมือนกับข้อฝึกอบรมสติ 5 ประการ และเธอจะกลายเป็นชาวคริสต์ที่ดีขึ้น ได้ด้วยการฝึกปฏิบัติข้อฝึกอบรมสติ 5 ประการ ไม่มีความขัดแย้ง ไม่มีการแบ่งแยก เธอมีสิทธิ์ที่จะมีบรรพบุรุษทางจิตวิญญาณหลายท่าน

เสียงระฆังแห่งสติ ) ) )

 

สายธารแห่งบรรพบุรุษ

หากเธอมองอย่างลึกซึ้ง เธอจะพบว่าเราก็มีบรรพบุรุษที่เป็นสัตว์ด้วย เราจะเห็นสิ่งนี้ได้ก็ด้วยการฝึกสมาธิ ด้วยการมองอย่างลึกซึ้ง บรรพบุรุษของเรามิได้มีเพียงแค่มนุษย์ เพราะมนุษย์เป็นสายพันธุ์ที่ใหม่มากบนโลกใบนี้ ก่อนการเกิดมนุษย์ สัตว์ชนิดอื่นๆ ได้เกิดขึ้นมาก่อน ดังนั้นเราจึงมีบรรพบุรุษที่เป็นมนุษย์และยังมีบรรพบุรุษที่เป็นสัตว์อีก ด้วย นี่เป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้น น่าเรียนรู้ การที่จะรู้ว่าเรามาจากไหน สัตว์ชนิดใดที่เราเคยเป็นในอดีต ก่อนที่เราจะอยู่ในรูปของมนุษย์

ฉะนั้น เราเป็นมนุษย์ แต่เราก็มีบรรพบุรุษที่เป็นสัตว์ และพวกเขาก็ยังมีชีวิตอยู่ในตัวเรา ในเรื่องเล่าของพระพุทธองค์มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับอดีตชาติที่ท่านเคยเกิด เป็นกระรอก ปลา หรือนก และเหล่านั้นไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องแต่ง แต่มันเป็นวิทยาศาสตร์

ใน ชาติก่อนของเธอ เธออาจเคยเป็นนก ปลา หรือกวาง และไม่เพียงแต่ในอดีตชาติ วันนี้เธอก็ยังสืบเนื่องความเป็นนก ปลาและกวาง ในตัวหลวงปู่เอง ฉันรู้สึกอย่างเป็นชัดเจนว่าฉันยังคงเป็นนก ปลา และกวาง เพราะฉันมีบรรพบุรุษที่เป็นสัตว์หลายอย่าง หากเธอตระหนักรู้ว่าสัตว์เป็นบรรพบุรุษของเธอ เธอจะเมตตาสัตว์มากขึ้น เธอจะไม่อยากกินบรรพบุรุษของเธอ

เธอมีบรรพบุรุษที่เป็นผักด้วย อันที่จริงพืชผักเกิดขึ้นก่อนสัตว์ ในอดีต ในชาติก่อน เธอเคยเป็นต้นสน พืชน้ำ เห็ด ทำไมจะไม่ใช่ล่ะ และนั่นคือเหตุผลที่เธอควรจะมองอย่างลึกซึ้งเพื่อจะสัมผัสว่าเราเกิดจากพืช ผักและสัตว์ เธอมาจากพืชผักและสัตว์ และถ้าเธอรู้สิ่งนี้ ถ้าเธอจำสิ่งนี้ได้ เธอจะอยากปกป้องพวกเขา ด้วยการใช้ชีวิตในวิถีที่เธอจะสามารถช่วยรักษาสัตว์และพืชพรรณ เพราะพวกเขาเป็นบรรพบุรุษของเธอเช่นกัน

มอง ให้ลึกซึ้ง เราเห็นว่าเรามีแร่ธาตุเป็นบรรพบุรุษเช่นเดียวกัน น้ำ หิน ดิน ฝุ่น เธอเกิดขึ้นมาจากดวงดาว เธอเกิดขึ้นจากแร่ธาตุ หากไม่มีแร่ธาตุก็จะไม่มีพืชผัก สัตว์หรือมนุษย์ นั่นเองจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะให้เวลาในการนั่งลงและมองอย่างลึกซึ้ง เพื่อเห็นเพื่อตระหนักรู้บรรพบุรุษของเราทั้งหมด บรรพบุรุษทางสายเลือด ทางจิตวิญญาณ บรรพบุรุษที่เป็นมนุษย์ สัตว์ พืชพรรณ รวมถึงแร่ธาตุ

ในพระสูตรเพชรตัดทำลายมายา พระพุทธเจ้าตรัสว่ามี 4 ความคิดที่ควรจะส่งต่อ และหนึ่งในความคิดนั้นคือ ความคิดเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์ พระพุทธเจ้าแนะให้เรามองอย่างลึกซึ้งและทำสมาธิในความเป็นมนุษย์ เธอจะเห็นว่ามนุษย์เกิดจากองค์ประกอบที่ไม่ใช่มนุษย์ เช่น สัตว์ พืชพรรณ และ แร่ธาตุ เมื่อเธอตระหนักรู้ได้ เธอจะปรารถนาที่จะปกป้องสัตว์ พืชพรรณและแร่ธาตุ

ท่านติช นัท ฮันห์
 

ดัง นั้น เมื่อเธอมองความเป็นมนุษย์ เธอจะเห็นสัตว์ พืชพรรณ และแร่ธาตุ เธอจะได้เห็นความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง แต่ถ้าเธอมองมนุษย์แล้วไม่เห็นสัตว์ พืชพรรณ และแร่ธาตุ เธอยังไม่ได้เห็นความเป็นมนุษย์ เธอมีความรับรู้ที่ผิด ความคิดที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์ และนั่นคือหนึ่งในความคิดที่ควรละเสีย นั่นคือเหตุผลว่าทำไมฉันจึงเคยบอกว่า พระสูตรเพชรตัดทำลายมายาเป็นหนึ่งในคัมภีร์ที่เก่าแก่ที่สุดเกี่ยวกับ นิเวศวิทยาเชิงลึก ปัญญานี้จะช่วยให้เธอรักษาสิ่งแวดล้อมเอาไว้ได้

เพราะ ฉะนั้น การปฏิบัติในวันนี้คือการนำเศษกระดาษมา และเขียนชื่อบรรพบุรุษของเธอลงไปให้มากที่สุดเท่าที่เธอจะจำได้ เธออาจจะเริ่มด้วยพ่อและแม่ บรรพบุรุษที่เด็กที่สุดของเธอ บางทีอาจจะเริ่มจากคุณปู่ คุณปู่ทวด คุณยายทวด และต่อไปเรื่อยๆ เธออาจจะเขียนชื่อของบรรพบุรุษทางจิตวิญญาณของเธอ ท่านมูฮัมหมัด พระพุทธเจ้า พระเยซู พระสารีบุตร และต่อไปเรื่อยๆ เธออาจเขียนชื่อบรรพบุรุษที่เป็นสัตว์บ้าง พืชผักและแร่ธาตุบ้าง และอื่นๆ

นี่ คือการปฏิบัติ เมื่อเธอตระหนักรู้ถึงบรรพบุรุษของเธอ เธอได้ละทิ้งความเป็นตัวตนอันไม่จริงแท้ของเธอไปด้วย เธอรู้ว่าเธอเชื่อมโยงกับทุกสิ่ง เธอกำลังฝึกปฏิบัติความไร้ตัวตน เมื่อเธอเขียนชื่อบรรพบุรุษของเธอลงไป

เธอ ต้องการสติที่เต็มเปี่ยมและสมาธิในการเขียนชื่อบรรพบุรุษของเธอ จากนั้นเธอก็เดินไปบูชาท่านที่หน้าแท่นบูชา นี่คือการปฏิบัติของเรา การฝึกปฏิบัติที่จะสัมผัสบรรพบุรุษเป็นสิ่งที่สำคัญมากในหมู่บ้านพลัม มันทำให้เราเข้มแข็ง หนักแน่น และมีความสุข มันทำให้เราเมตตา เข้าใจ และรักมากยิ่งขึ้น ขอให้เธอเบิกบานกับการสัมผัสกับสายธารแห่งบรรพบุรุษในตัวเธอ ...๐

เสียงระฆังแห่งสติ ) ) )

 
ตอนที่ 1 | 2


บรรพบุรุษในตัวเรา
ธรรมบรรยายในวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 วันแห่งบรรพบุรุษ
ณ สถานปฏิบัติธรรมบลูคลิฟฟ์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

แปล : กมลวรรณ ทวีกิตติกุล – จิตราฐิติวรดา
ภาพประกอบ : วารยา ปีตะวรรณ